Ciemny

SzustaRano [#350] ODRADZANIE

Langusta na palmie
wyświetleń 41 618
98% 2 175 31

Tu nas można wesprzeć: patronite.pl/langustanapalmie
Muzyka:
soundcloud.com/jeff-kaale
Instagram: instagram.com/jeffkaale/
_______________________________________
Więcej nagrań o. Adama znajdziesz na:
www.langustanapalmie.pl
Można nas również znaleźć na:
Facebooku: facebook.com/LangustaNaPalmie
Twitterze: twitter.com/LangustaPalmowa
Instagramie: instagram.com/langustanapalmie
Zapraszamy.

Poradniki i styl

Opublikowany

 

11 lip 2018

Adam SzustakLangusta na palmielangustanapalmie.pldominikaniebibliapismo świętekomentarz do bibliiewangeliakomentarz do ewangeliibóg

Udostępnij:

Link:

Ściągnij wideo:

Ładuję.....

Dodaj do:

Moja lista odtwarzania
Do obejrzenia
Komentarze 367
Luna Frugo
Luna Frugo Dzień temu
-------*★Bóg KOCHA WSZYSTKICH !★*------ *★Jesteśmy Bożymi Świątyniami.* *★Duch Boży Boga Ojca Nas Zamieszkuje.* *★Światłość Boża jest w Nas Zawsze i od Zawsze :)* ★W Tobie również :) Wiedziałeś/aś ?★ *☆Możemy się żywić wiecznym słowem Boga, które doprawdy jest Chlebem Życia i którym zostaliśmy obdarzeni w formie cielesnej.* *☆„Weźcie ten chleb upamiętniający i jedzcie. Mówiłem wam, że jestem Chlebem Życia.* *★Każdy, który podporządkowuje się nauczaniu zamieszkującego go ducha Ojca, w końcu przyjdzie do mnie. Nie dlatego, że ktokolwiek widział Ojca, ale dlatego, że duch Ojca żyje w człowieku. A Syn, który przyszedł z nieba, z pewnością widział Ojca. A ci, którzy prawdziwie uwierzyli temu Synowi, mają życie wieczne.★* *★♡ Jestem chlebem życia. Wasi ojcowie, którzy jedli mannę na pustyni, umarli. Ale jeśli człowiek pożywi się tym chlebem, który przyszedł od Boga, nigdy w duchu nie umrze. Powtarzam, jestem tym żywym chlebem i każda dusza, która uświadomi sobie połączoną naturę Boga i człowieka, będzie żyła na zawsze. I tym chlebem życia, który daję wszystkim, co chcą go przyjąć, jest moja własna, żywa i połączona natura. Ojciec w Synu i Syn w jedności z Ojcem - to jest moje życiodajne objawienie dla świata i mój zbawczy dar dla wszystkich narodów”★* *★I ten chleb życia jest łącznym życiem Ojca i Syna w jednym darze.★* *★Słowo Ojca, tak jak jest objawione w Synu, jest prawdziwie Chlebem Życia”.★* *★★I możemy gasić pragnienie naszych dusz Boskim Duchem, który prawdziwie jest Wodą Życia - Kielichem Zbawienia★★* *★POCIESZYCIELEM - DUCHEM PRAWDY WYLANYM NA WSZYSTKIE CIAŁO PRZEZ JEZUSA★* *☆„Bierzcie ten kielich i pijcie z niego wszyscy. To będzie kielich na moją pamiątkę. To jest kielich błogosławieństwa nowego porządku łaski i prawdy. On będzie dla was symbolem obdarzenia i służby Boskiego Ducha Prawdy.* *★Pocieszyciel Jezusowy, Duch Prawdy Światłości i Życia - Kielich Zbawienia Nas Wspiera i Umacnia; o ile go świadomie przyjęliśmy / Chrzest Duchowy★* ★Jesteśmy Wszyscy bez wyjątku dziećmi Jednego Boga !★ ★Braćmi i Siostrami Jesteśmy !★ *★Jesteśmy Synami i Córkami Bożymi !★* ★Oj tam oj tam przecież Ty Braciszku / Siostro jesteś Tego Świadom/a. *★Nie Osądzasz, Nie Chcesz być Osądzany/a i Czynisz Bliźniemu Swemu wszystko to co chciałbyś aby Tobie czyniono.* *★Kochasz Wszystkich bez wyjątku i wybaczasz wszystko.* *★Chwała Ci Bracie, Siostro.★* *★JARZMO EWANGELII JEST ŁATWE A BRZEMIENIEM PRAWDY JEST ŚWIATŁOŚĆ !★* ************************************ ★W czasie jednego z wieczorów prywatnych rozmów, Tomasz zadał Mistrzowi pytanie: *★„Dlaczego ludzie muszą narodzić się w duchu, aby mogli wejść do królestwa? Czy ponowne narodzenie się jest konieczne, aby uciec spod wpływu złego? Mistrzu, czym jest zło”?★* ★Kiedy Jezus usłyszał te pytania, rzekł Tomaszowi: *★„Nie rób błędu i nie myl zła ze złym, poprawniej z nikczemnym. Ten, którego nazywasz złym, jest synem samolubstwa, wysokim administratorem, który świadomie i rozmyślnie wywołał bunt przeciw władzy mojego Ojca i jego lojalnych Synów. Ale ja już pokonałem tych grzesznych buntowników. Uświadom sobie następujące różnice w postawie, w stosunku do Ojca i jego wszechświata. W odniesieniu do woli Ojca, nigdy nie zapomnij tych praw:* *★Zło jest nieświadomym czy nieumyślnym naruszeniem Boskiego prawa, Ojcowskiej woli. Zło jest również miarą niedoskonałości w wykonywaniu Ojcowskiej woli.* *★Grzech jest świadomym, rozmyślnym i zamierzonym przekroczeniem Boskiego prawa. Grzech jest miarą sprzeciwu wobec Boskiego przewodnictwa i duchowego kierownictwa.* *★Nikczemność jest rozmyślnym, zdecydowanym i uporczywym łamaniem Boskiego prawa, Ojcowskiej woli. Nikczemność jest miarą trwałego odrzucenia pełnego miłości Ojcowskiego planu wiecznego życia osobowości i miłosiernego zbawienia, jakie niosą jego Synowie.* *★Zanim śmiertelny człowiek ponownie narodzi się w duchu, jest on z natury podporządkowany swym wrodzonym, złym tendencjom, ale taka naturalna niedoskonałość w postępowaniu nie jest ani grzechem ani nikczemnością. Śmiertelny człowiek dopiero zaczyna swoje długie wznoszenie się ku perfekcji Ojca w Raju. To nie jest grzeszne, gdy ktoś jest niedoskonały, czy z natury niekompletnie wyposażony. Człowiek jest wprawdzie podatny na zło, ale nie jest w żadnym sensie dzieckiem zła, chyba, że świadomie i rozmyślnie wybrał drogę grzechu i życie w nikczemności. Zło jest nieodłączne naturalnemu porządkowi tego świata, ale grzech jest postawą świadomego buntu, którą przynieśli na ten świat ci, co upadli z duchowej światłości w kompletną ciemność.* ★Tomaszu, wprowadzają cię w błąd doktryny Greków i błędy Persów. Nie rozumiesz związków zła i grzechu, ponieważ uważasz, że ludzkość rozpoczęła na Ziemi z doskonałym Adamem, na skutek grzechu szybko się degenerując do jej obecnego, żałosnego stanu. Ale dlaczego nie chcesz zrozumieć znaczenia tego zapisu, który mówi jak Kain, syn Adama, poszedł do ziemi Nod i pojął tam żonę? I dlaczego nie chcesz pojąć znaczenia zapisu, który opisuje synów Bożych, znajdujących dla siebie żony pośród córek ludzkich? *★Doprawdy, ludzie z natury są źli, ale niekoniecznie grzeszni.★* *★★Nowe narodzenie - CHRZEST DUCHOWY - JEST KONIECZNE, ABY SIĘ UWOLNIĆ OD ZŁA I NIEZBĘDNE, ABY WEJŚĆ DO KRÓLESTWA NIEBA, ale to wcale nie umnieujsza tego, że człowiek jest Synem Bożym.★★* ★Naturalna obecność potencjalnego zła też wcale nie oznacza, że człowiek w jakiś tajemniczy sposób obraził Ojca w niebie, więc jako obcy, cudzoziemiec czy pasierb, musi w pewien sposób starać się o legalną adopcję u Ojca. Wszystkie takie wymysły są zrodzone, po pierwsze, z twojego niezrozumienia Ojca, a po drugie, z twojej niewiedzy odnośnie pochodzenia, natury i przeznaczenia człowieka. ★Grecy i inni uczyli ciebie, że człowiek zstępuje coraz bardziej w dół, od niebiańskiej doskonałości ku nicości czy unicestwieniu. *★Ja przyszedłem pokazać, że człowiek, przez wejście do królestwa, pewnie i niezawodnie wznosi się w górę, do Boga i do Boskiej doskonałości.★* ★Potencjalnie zła jest każda istota, która z jakichkolwiek przyczyn nie stanie na wysokości niebiańskich, duchowych ideałów wiecznej, Ojcowskiej woli, ale takie istoty nie są w żadnym sensie grzeszne a tym bardziej nikczemne.★ *★Tomaszu, czyż nie czytałeś Pisma, gdzie jest napisane: «Jesteście dziećmi Pana i waszego Boga». «Ja będę mu Ojcem, a on będzie mi synem». «Albowiem wybrałem go sobie na syna - ja będę mu Ojcem». «Przywiedź moich synów z daleka a moje córki z krańców ziemi; wszystkich, którzy noszą me imię i których stworzyłem dla mojej chwały». «Jesteście synami żywego Boga». «Albowiem ci, którzy mają ducha Bożego, naprawdę są synami Bożymi».* *★★Podczas gdy istnieje materialna część ludzkiego ojca w jego własnym dziecku, w każdym wierzącym synu królestwa istnieje duchowa część niebiańskiego Ojca”.★★* *★Bogu Wszechmocnemu Część Chwała i Uwielbienie Na Wieki.★*
Panna Anna
Panna Anna 6 dni temu
Ojcze Adamie jakoś lepiej ojca widać. Czyżby nowa kamera? 😁
Anna
Anna 6 dni temu
WIELKIE DZIĘKI . Tego mi było potrzeba dzisiaj usłyszeć.!! oh rety rety mam nadzieję że to co nastąpi po SzustejRano będzie równie dobre, równie pozytywnie energetyzujące ! :D
Emilia Kwiatkowska
A swoją drogą skąd te dwie szramy na czole Ojca Adama? :O
Emilia Kwiatkowska
Bez końcówki to nie to samo :/
Te Deum Laudamus
Te Deum Laudamus 6 dni temu
Szczęść Boże Ojcze Adamie! Chciałbym Cię prosić o to abyś opowiedział o swoim powołaniu, ponieważ sam czuję powołanie do życia konsekrowanego, lecz mam pewne wątpliwości, może gdybyś Ojcze opowiedział jak to z Twoim powołaniem było to może bym miał mniej tych wątpliwości a poza tym może poznam doświadczenia, które mogą mnie spotkać na drodze powołania. Za odpowiedź dziękuję, z Panem Bogiem :)
pacinson dawida
pacinson dawida 6 dni temu
Kochany O Adamie , Chce podziękować za codzienną dawkę energii w dążeniu do Pana Boga! Modlę się za Ojca i życzę miłych Wakacji!
Paulina Caban
Paulina Caban 6 dni temu
Ojcze Adamie, jak nazywają sie te piękne kwiaty za Tobą?
Marcelinka Kruszynka
mam pytanie odnośnie: czcij ojca swego i matkę swoją. Jeśli rodzice są kątami, ojciec alkoholikiem, matka znęca się psychicznie i fizycznie katuje, to czy człowiek ma prawo zerwać całkiem z taką osobą kontakt? czy jest to grzech? zakładając, że dziecko wybaczyła szczerze wszystko i chce jedynie pokoju, ale matka prowadzi swym zachowaniem i słowami do prób samobójczych dziecka.
KuBox CR7
KuBox CR7 6 dni temu
Ojcze Adamie mam pytanie.Wpadł mi kiedyś krzyż do ręki dosłownie wpadł. Musialbym dlugo tlumaczyc .Drugi znalazłem na chodniku. Co to może znaczyć ?Rafał.
Katarzyna Satur
Katarzyna Satur 6 dni temu
Bóg zapłać za słowo prawdy... 💗 Z Jezusem Chrystusem 🙋🙏
Barbara D
Barbara D 7 dni temu
Dziękuję
sink knis
sink knis 7 dni temu
Ojcze Adamie, czy będą jeszcze kiedyś dostępne langustowe bluzy?, bo chciałem kupić ale okazało się że nie ma już mojego rozmiaru ;( Pozdrawiam serdecznie :D
Krystyna B
Krystyna B 7 dni temu
Błogosławionego wieczoru Kochani 💕
Moja Mama
Moja Mama 6 dni temu
Krystyna B 🙋☀🙂
Marcin M
Marcin M 7 dni temu
W imieniu swoim i małżonki dziękujemy Ci Ojcze Adamie za to słowo
Jolanta Bajerska
Jolanta Bajerska 7 dni temu
Ojcze Adamie codziennie sie "odradzam" i to mnie motywuje...ciesze sie, ze moge byc tu posrod wspanialych ludzi wsrod rodziny "Langustowej" Ty Panie wiesz czego nam potrzeba 💕Jezu badz przy mnie zawsze tuz obok...Chwala Panu.
Piotr Rudzki
Piotr Rudzki 7 dni temu
Przyszła bluza Langustowa dziś! No re we la cja. Chociaż ważę 108kg przy 185cm i 3xl jest na styk. Jak będzie ojciec zlecal następna produkcję to poszerzcie ja o 2-3cm. Wiem wiem, czas schudnac:)))
Beata Sabat
Beata Sabat 7 dni temu
Mariusz Wu Dziěki.....piękne i genialne...
Modraszka
Modraszka 7 dni temu
Dziękuję 🌱
Magdalena Krzeminska
Zyjmy z Bogiem. Wczoraj uszlam z zyciem, rowerzysta uderzyl by we mnie. To byl cud. Panie dziekuje Ci ze miales mnie w opiece. Po tym zdarzeniu zastanawialam sie co by bylo gdyby.., Czy bylam gotowa . Wazne jest zyc w lasce uswiecajacej!
Barbara Wróblewska
Duch Boży tu mówi
Beata Sabat
Beata Sabat 7 dni temu
Adaś ....mam jeszcze pomysł na nową seriě...KIERUNEK NIEBO 💙💙💙 PS ja tam wolę być niesiona , ale jak kto woli iść to przynajmniej w dobrym kierunku 😙😙😙 Albo NIESIONE DO NIEBA 😁😁😁
208Mieszko
208Mieszko 7 dni temu
Ja znowu popadłem w grzech i w stanie w miejscu. Dość tego. Idę do przodu i proszę o modlitwę. Pozdrawiam.
Moja Mama
Moja Mama 6 dni temu
208Mieszko pomodlę 🙂🙏
Beata Sabat
Beata Sabat 7 dni temu
208Mieszko Ok 💙 męska decyzja, jest konkret!
Piotr8 S
Piotr8 S 7 dni temu
Zgubił Ojciec ważną końcówke :" Ło matko ale się nagadał.. i z Bogiem Pa " 😀
Beata Sabat
Beata Sabat 7 dni temu
Piotr8 sorry , pomyliłam, nie do Ciebie , wiěc usunęłam 😁
Dorota Bartosik
Dorota Bartosik 7 dni temu
Nie moźna źyć w maraźmie osobistej bezsilności. Nie moźna przewlekle coś przeźywać i z jakiegoś powodu cierpieć. Trzeba przeboleć, zmierzyć się z problemem,popłakać i ruszyć. Ja wyznaczyłsm sobie czas na"źałobę" po rozstsniu i tego się trzymałam. Ocxywiście, źe myśli wracały w najmniej oczekiwanej chwili. Ale wiedziałam, źe źyję, mam cele i projekty do zrealizowania. Decyzja i trwanie w niej. Tylko ucziwa codzienna praca, rozwój osobisty mogą uzdrowić człowieka. Ja wiem, źe dońca źycia będę uczyła się codziennie. Nie wyobraźam sobie nie mieć nic do zrobienia . Nie interesuje mnie spoczęcie na laurach. Codziennie miło witam się z sobą( bo jestem singlem) Jestem w nsjszczęśliwszym związku z samą sobą. Ogarniam moje koty i juź słucham Szustaka, następnie kolejna dobra karma dla mnie to eucharystia. Codziennie czytam i 15 min ćwiczę. I planuję. Uwielbiam iść naprzód. A kolejno realizowane projekty ,prxyczyniają się do pogłębiania wiedzy. I to jest piękne, budujące, dające radość i satysfakcję. Nie zatrzymujcie się,.ZAWSZE JEST COŚ DO ZROBIENIA!!!!! NIECH WSM SIĘ CHCE! ŹYCZĘ SIŁY, CHĘCI I WYTRWAŁOŚVI A OWOCE BĘDĄ WYJĄTKOWE.
Beata Sabat
Beata Sabat 7 dni temu
Dorota Bartosik 💙💙💙
Sylwia Mularczyk
Sylwia Mularczyk 7 dni temu
Haha :D pozdrawiam tatę ojca Adama :D mądry tekst ;)
Justyna Jaros
Justyna Jaros 7 dni temu
Witam serdecznie.Moj pierwszy raz w Szustej rano. Pozdrowienia z Belgii. Idźmy do przodu razem z Panem Bogiem. Paaa
Elżbieta
Elżbieta 7 dni temu
🙌❤️
Anna P
Anna P 7 dni temu
Zastygłam i potrzebuję teraz pomocy, żeby z tego wyjść...
cmputer87
cmputer87 7 dni temu
Polecam pierwszą z "chrześcijańskich płyt" Boba Dylana 'Slow Train Coming' 😉
jacek k
jacek k 7 dni temu
Panie Boże✝️ chcę i jestem gotowy przez Ciebie na nowo się odradzać ...🙏🏻
Jurinta Jackevičiūtė
Witam, kochani, mam dokładnie przetłumaczone na język litewski dwa filmy, czy ktoś może mi pomóc w zamieszczeniu napisów w formacie PLvid pod filmami o. Adama? Czekam na kontakt! Pomóżmy w upowszechnieniu Dobrej Nowiny!
jacek k
jacek k 7 dni temu
Bob Dylan💪🏼🙏🏻✌🏼😄można by więcej cytatów z tego geniusza słowa 👍🏻
Vital
Vital 7 dni temu
Paaa :)
Ryszard Tarnowski
A myślałem, że będzie nam Ojciec coś odradzał... o ja głupi... ;-) Odcinek petarda. Do ulubionych, a co.
Luna Frugo
Luna Frugo 7 dni temu
★Dziękuję serdecznie★ *☆Krzew winny i latorośle☆* ★Potem Jezus znowu wstał i dalej nauczał apostołów: *☆,,Jestem prawdziwym krzewem winnym a mój Ojciec jest winogrodnikiem. Jestem krzewem a wy jesteście latoroślami. Ojciec wymaga ode mnie tylko tego, żebyście zrodzili wiele owoców.* *●Krzew winny przycina się tylko po to, aby zwiększyć owocowanie jego latorośli. Mój Ojciec odcina każdą latorośl, wychodzącą ze mnie, która nie rodzi owocu. Każdą latorośl, która rodzi owoce, mój Ojciec oczyszcza, aby rodziła owoc obfitszy.* ●Wy już jesteście oczyszczeni, dzięki moim słowom, które wam mówiłem, ale musicie pozostać czyści. Musicie wytrwać we mnie a ja w was; latorośl umrze, kiedy zostanie oddzielona od krzewu winnego. Tak jak latorośl nie może zrodzić owoców, kiedy nie wytrwa w krzewie winnym, tak żaden z was nie może wydać plonów kochającej służby, jeśli nie wytrwa we mnie. ★Pamiętajcie: ja jestem prawdziwym krzewem winnym a wy jego żywymi latoroślami. Ten, kto żyje we mnie a ja w nim, zrodzi wiele owoców ducha i przeżyje najwyższą radość, zbierając to duchowe żniwo. Jeżeli wytrwacie we mnie a moje słowa będą żyły w was, będziecie mogli swobodnie obcować ze mną i wtedy mój żywy duch tak was natchnie, że będziecie mogli prosić, o co tylko mój duch zechce i robić to wszystko z tą rękojmią, że Ojciec spełni naszą prośbę. ●W tym jest Ojciec gloryfikowany, że krzew winny ma wiele żywych latorośli i każda latorośl rodzi wiele owoców. I kiedy świat ujrzy te latorośle, rodzące owoce - moich przyjaciół, którzy miłują się nawzajem nawet tak, jak ja ich umiłowałem - wszyscy ludzie będą wiedzieć, że naprawdę jesteście moimi uczniami. ●Tak jak Ojciec mnie umiłował, tak ja was umiłowałem. Żyjcie w mojej miłości, tak jak ja żyję w miłości Ojca. ● Jeżeli będziecie robić to, czego was uczyłem, będziecie trwać w mojej miłości, tak jak ja podporządkowuję się słowu Ojca i na zawsze trwam w jego miłości”. ★Żydzi dawno już nauczali, że Mesjasz będzie jak „odrośl wyrastająca z krzewu wina” Dawidowych przodków i dla upamiętnienia tego, dawnego nauczania, wielki symbol winogrona, wychodzący z krzewu winnego ozdabia wejście Świątyni Heroda. Apostołowie przypomnieli sobie to wszystko, kiedy Mistrz mówił do nich tego wieczora, w pokoju na piętrze. ●Jednak wielkim nieszczęściem jest późniejsza, błędna interpretacja sugestii Mistrza, odnoszących się do modlitwy. To nauczanie nie sprawiałoby większych trudności, gdyby dokładnie zapamiętano jego słowa i później wiernie je zapisano. Jednak, kiedy dokonywano zapisu, wierzący traktowali modlitwę w imię Jezusa jako rodzaj najwyższej magii, myśląc, że dostaną od Ojca wszystko, o co poproszą. ●Przez wiele stuleci uczciwe dusze wciąż rozbijały swą wiarę na tej przeszkodzie. *●Ile czasu jeszcze musi upłynąć, zanim wierzący świat zrozumie, że modlitwa nie jest metodą osiągania swoich celów, ale raczej programem pójścia drogą Bożą, praktyką uczenia się, jak rozpoznać i pełnić wolę Ojca?* *●Jest zupełną prawdą, że kiedy wasza wola prawdziwie zgodzi się z jego wolą, możecie prosić o cokolwiek, co jest poczęte poprzez ten związek woli i to będzie wam dane. I taki związek woli odbywa się dzięki Jezusowi i poprzez Jezusa, tak jak życie winorośli wpływa w żywe gałęzie i poprzez nie płynie.* ●Podczas trwania żywego połączenia pomiędzy boskością a człowieczeństwem, jeżeli człowieczeństwo bezmyślnie i prostacko modli się o samolubną wygodę i chełpliwe sukcesy, jedna tylko będzie Boska odpowiedź: *★Większe i pomnożone rodzenie owoców ducha na latoroślach żywych gałęzi.* ★Kiedy gałęzie krzewu winnego są żywe, jedna tylko może być odpowiedź na wszystkie jego prośby: *★Zwiększenie zbioru winogron.* *★Faktycznie latorośl istnieje tylko po to i nie może robić niczego innego, za wyjątkiem rodzenia owoców, winogron. Tak samo prawdziwie wierzący istnieje tylko po to, aby rodzić owoce ducha - kochać człowieka, tak jak sam jest kochany przez Boga - więc powinniśmy miłować się nawzajem tak, jak Jezus nas umiłował.* ●I kiedy ręka Ojcowskiej dyscypliny dotknie krzewu winnego, czyni to z miłości, w tym celu, aby latorośle mogły rodzić więcej owoców. I mądry hodowca odcina tylko martwe i nie owocujące latorośle. ★Jezus miał wiele trudności, aby uświadomić ludziom, nawet swoim apostołom, że modlitwa jest postępowaniem wiernych narodzonych w duchu, w królestwie zdominowanym przez ducha. Itd... ☆Spotkanie z Nikodemem. Fragment : ★Nikodem powiedział: „Ale jak mam posiąść tego ducha, który mnie przekształci, przygotowując do wejścia do królestwa?”. ☆Jezus odrzekł: „Duch Ojca z nieba już zamieszkuje w tobie. ★Jeśli pozwolisz się poprowadzić temu duchowi z wysokości, wkrótce zaczniesz widzieć oczami ducha i wtedy, szczerze wybierając przewodnictwo ducha, będziesz narodzony w duchu i odtąd celem twojego życia będzie tylko wykonywanie woli twego Ojca, który jest w niebie. I tak widząc siebie narodzonego z ducha i szczęśliwego w Bożym królestwie, zaczniesz wydawać w swoim codziennym życiu obfite duchowe owoce”. ☆Wyświęcenie dwunastu Apostołów fragment : ★Później, gdy Jezus i Mateusz skończyli rozmawiać, Szymon Zelota zapytał: ★„Ale Mistrzu, czy wszyscy ludzie są synami Boga?”. ★I Jezus odpowiedział: „Tak Szymonie, wszyscy ludzie są synami Boga i to jest ta dobra nowina, którą wy będziecie głosić”. Ale apostołowie nie mogli pojąć takiej doktryny, to było nowe, dziwne i zaskakujące oświadczenie. Jezus nauczał swoich wyznawców, aby traktowali wszystkich ludzi jak braci, dlatego, że właśnie chciał im wpoić tę prawdę. ★Odpowiadając na pytanie zadane przez Andrzeja, Mistrz wyjaśnił, że moralność jego nauczania jest nieodłączna religii jego życia. Nauczał moralności nie z natury ludzkiej, ale ze związku człowieka z Bogiem. ★Jan zapytał Jezusa: „Mistrzu, czym jest królestwo nieba?”. I ★Jezus odpowiedział: „Królestwo nieba składa się z trzech zasadniczych elementów: ★Pierwszego, uznania faktu najwyższej władzy Boga; *★Drugiego, wiary w prawdę synostwa z Bogiem;* ★Trzeciego, wiary w efektywność najwyższego ludzkiego pragnienia, aby czynić wolę Boga - aby stać się podobnym Bogu. *★I to jest dobra nowina ewangelii: że przez wiarę każdy śmiertelnik może osiągnąć wszystkie te zasadnicze elementy zbawienia.* ★Pozdrawiam Serdecznie Bracia i Siostry★
Masza R
Masza R 7 dni temu
Beata Beata
Beata Beata 7 dni temu
Masza R :) A ja bardzo dziękuję lubię słuchać O. Pelanowskiego a tego jeszcze nie słuchałam więc ❤️ Dziękuję kochana
1rydz1
1rydz1 7 dni temu
Jak jesteśmy obojętni, to się dzieje zło, bo zaniechujemy działania(swoją powinność)- czyli nie robimy dobra, a przecież właśnie zło jest niedoborem dobra. Ja wiem, że filozofie i etyki są różne(choć jako nauka jest 1 filozofia i 1 etyka), ale mimo wszystko dzięki nim można bardziej rozumowo zrozumieć swoją wiarę na tyle, ile Pan Bóg pozwala(warto tu zwrócić uwagę na św. Tomasza z Akwinu ze swoim gratia supponit naturam).
Mirosław Mosz
Mirosław Mosz 7 dni temu
Ojcze Adamie , a co jeśli straciłem kierunek. Cel mam obrany, ale trochę się polubiłem. ...
Mirosław Mosz
Mirosław Mosz 7 dni temu
Miało być pogubilem ....
Regina Beszterda
Regina Beszterda 7 dni temu
DZIEKUJE o.Adamie❤ Szczesc Boze wszystkim, milego dnia, z Panem Bogiem❤
Regina Beszterda
Regina Beszterda 6 dni temu
Moja Mama DZIEKUJE!❤Pozdrawiam cieplutko i zycze milego wieczoru!❤
Moja Mama
Moja Mama 6 dni temu
Regina Beszterda 🙋🙏🙂
Moja Mama
Moja Mama 6 dni temu
Regina Beszterda 🙂🙏🙋
Joanna M.
Joanna M. 7 dni temu
Do zobaczenia juz jutro paaaa 😚
Beata Sabat
Beata Sabat 7 dni temu
Jeszcze coś do główeni przyszło 😁😁😁 św. Paweł to chyba miał duchowe 4 litery jak Bolt 😁😁😁 Bo pisze w Piśmie , że biegnie , dopòki nie dobiegnie do mety....wiem narażam się tym przykładem .....💙💙💙
Beata Sabat
Beata Sabat 7 dni temu
Tyle było o 4 litery to teraz o Tym co stworzył 4 litery 😁😁😁 Tatuniuś jestem, kocham , pusteczka.... pewnie obciach bo zawsze bla blam blablarsko i się wdaję w dyskusję o Tobie .... ale jestem więc dyskutuję i... pusteczka bo nie lubię dyskusji.... pusteczka w oczekiwaniu na Ciebie ..... dziękuję bo pragnę.... więc dziękuję dziękuję 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Beata Sabat
Beata Sabat 7 dni temu
Mariusz Wu Mariù ...zitaliańszczone 😁😁😁 ....spróbuj tu poszukać plvid.com/video/wideo-YSTt1y05Z1s.html może znajdziesz od kiedy i dlaczego ....
Mariusz Wu
Mariusz Wu 7 dni temu
mało osób zdrabnia moje imię , najczęściej mówią czemu taki smutny ....
Beata Sabat
Beata Sabat 7 dni temu
Mariusz Wu Baci Mariusz ! Podążaj ufnie i radośnie ! 😙😙😙 Ps chciałam Mariusz wpisać zdrobniale 😁😁😁 ale zdrobniale do Ciebie jakoś nie pasuje 😁😁😁 może przez ten motor 😁😁😁 mi się kojarzy walecznie...
Mariusz Wu
Mariusz Wu 7 dni temu
Beata Sabat Jak zwykle ufnie i radośnie Baci Beci 🌻😊 🐢
Sylwia Majewska
Sylwia Majewska 7 dni temu
Ojcze Adamie ale jak się odrodzić skoro zły mnie "osaczył" z każdej strony? Jak żyć z piętnem opętania?
Piotr Walcyak
Piotr Walcyak 7 dni temu
Pa
Anna Krause
Anna Krause 7 dni temu
Slucham Cie Ojcze kazdego dnia i to co mowisz bardzo pomaga mi zyc tu na obczyznie a szczegolnie w miejscu. Hamburgu To slowo dzis bylo bylo mi potrzebne Marze o tym zebys Ojcze tu do nas przyjechal i glosil katecbezy Dzieki Bogu jest tu polska misja i polska msza Co prawda zeby dojsc do kosciola trzeba przesc obok eszystkich burdeli bo kosciol jest w tym miejscu Pozdrawiam
margarita pita pita margaryna
Bob dylan.Stary wyjadacz szolbiznesowy wiedzial co gada.Musial to poczuc na wlasnej skorze pewnie nie jeden raz w tym zepsutym swiatku ,ze jesli czlowiek nie dojrzewa nie idzie ze tak powiem do przodu to wkoncu musi sie cofac w rozwoju.Dojrzec to jak sama nazwa wskazuje dostrzec zobaczyc swoj blad i juz go nie powtarzac bo jak nie to sie kreci samemy bat na siebie .Tak to widzie.Milego dnia ludziska😀😎
Beata Sabat
Beata Sabat 7 dni temu
Ejjjj , papier się ładnie rozwija 😁😁😁 dziękujmy Bogu , że jest papier 😁😁😁 teraz to i pachnący i kolorowy i we wzorki ....rozwinął się papier toaletowy ....a 4 litery potrzebne , jak głowa i serce , przecież nie da rady żyć bez 4 litery 😂😂😂 kochajmy 4 litery 😂😂😂 4 litery to nie powòd do załamki ....widziałeś 4 litery tego biegacza jak on się nazywa ?....tego najlepszego na świecie....Karol by wiedział.... Ps 😁😁😁 jak nie ma Karola to google musi wystarczyć....nazywa się Bolt ....chciałam wpisać Bond 😁😁😁
Beata Sabat
Beata Sabat 7 dni temu
Adaś co jezd?😁😁😁 Dzisiaj nie jezdeś wkomponowany w hortensje ....jesteś pierwszoplananowy bohater....jak Ty to robisz , że zmieniasz jak w kalejdoskopie i......daje do myślenia ...także jestem w 0.52 i muszę pomodlić 💙 co Tatuniuś chce "powiedzieć" .....także fra poco ... 🎼🎵🎶🎶🎶🎶🎶.... ok , chyba przyszło do głòwki od razu , ale i tak pomodlę , bo potrzebuję 💙💙💙
Beata Sabat
Beata Sabat 7 dni temu
Dren O matko z tym zezem ....ja nie dostrzegam zezòw 😁😁😁 chyba patrzę serduchem
Dren
Dren 7 dni temu
pisałem ci mam zeza ;) to mój znak rozpoznawczy i nie taki DREN straszny jak go malują ;)
Beata Sabat
Beata Sabat 7 dni temu
Dren Można mòwić to ważne i robić 😉?
Beata Sabat
Beata Sabat 7 dni temu
Dren Biorę ufnie bez szukania nie zwracając uwagi na "oczko" , bo to chyba jakiś tic
Dren
Dren 7 dni temu
poszukaj mojej intencji na miesiąc ;) to ważne ;)
Katarzyna
Katarzyna 7 dni temu
Nie jestem bierna nie stoję w miejscu. Każdy dzień jak wstaję oddaje w ręce Pana niech nim kieruje. Ja czynie dobre rzeczy które są miłe Panu no a jeśli coś wskoczy nie tak to uuuu żałuję za to, czytam Pismo Świętego lektury katolickich, szkolę się podnoszę swoje kwalifikacje i umiejętności aby służyć innym, ale i staram się działać cały czas w Bogu przy Ruchu Światło Życie :-) Dziękuję Ci Panie że w tym co robię jesteś ze mną :-) Błogosławionej środy. Paaaa
Radzix
Radzix 7 dni temu
Kochani prosze o modlitwe. Niech Bog wskaze, w ktora strone isc. Czy wyjechac za granice do pracy, czy pozostac z bliskimi w ojczyznie. Jestem rozdarta. Dziekuje i owocnego dnia Wam zycze!
Moja Mama
Moja Mama 6 dni temu
Radzix pomodlone 🙂🙏🙋
Klaudia Nowak
Klaudia Nowak 7 dni temu
Ojcze, ostatnio nęka mnie temat czystości przed małżeńskiej oraz zabezpieczeń w związku. Jako chrześcijanka chce żyć z Bogiem i trzymać się jego przykazań. Niestety próbowałam szukać w różnych źródłach odpowiedzi na nurtujące mnie pytania Ale jest to niejako temat tabu I nikt wprost nie odpowiedział. Zatem chciałabym się dowiedzieć czy gdy dziewczyna z chłopakiem przed ślubem będą się kochać to muszą iść do spowiedzi i czy mogą dostać rozgrzeszenie? Po drugie co uważane jest za nieczystości przed ślubem czy jest to tylko seks czy co innego też się do tego zalicza? A jeżeli chodzi o zabezpieczenia to wiem jest naturalne planowanie lecz wtedy tych dni w których można się kochać jest niewiele... I jeżeli używa się prezerwatyw, tabletek itp. To z tego też trzeba się spowiadać? I czy można nie dostać rozgrzeszenia? Ja pomimo iż bardzo chce żyć w zgodzie z kościołem trudno mi zrozumieć dlaczego zabezpieczanie miało by być grzechem... Mam nadzieję że ojciec lub któryś z langustowiczów odpowie na nurtujące mnie pytania. Pozdrawiam
Ewa Żołądek
Ewa Żołądek 7 dni temu
O. Adam mówił na ten temat bardzo dokładnie w którejś konferencji na "Pachnidlach"
Ewa Żołądek
Ewa Żołądek 7 dni temu
O. Adam mówił na ten temat bardzo dokładnie w którejś konferencji na "Pachnidlach"
Agnieszka Kutrowska
Kochani błogosławionego🙏🙏 pięknego dnia wszystkim z Panem Bogiem!❤❤
Moja Mama
Moja Mama 6 dni temu
Agnieszka Kutrowska tobie też 🙏🙂☀🙋
Iwona Nowakowska
Iwona Nowakowska 7 dni temu
Ojcze Adamie jesteś dla mnie najlepszy uwielbiam Cię .Z Panem Bogiem Paaaaaa
Iwona Nowakowska
Iwona Nowakowska 7 dni temu
Beata Beata mało się odzywa bo jest szczęśliwa.Z Panem Bogiem❤❤❤
Beata Beata
Beata Beata 7 dni temu
Iwona Nowakowska 🙊 Dziękuję kochana jak córeczka wszystko dobrze? Iwonko niech ten dzień będzie dla Ciebie owocny w nadziei i miłości oraz światła Bożego Tule ❤️
Iwona Nowakowska
Iwona Nowakowska 7 dni temu
Beata Beata Beatko dziękuje Ci kochana.Znalazłam twoje wiersze przepiękne wiedziałam że jesteś piękna duchowo czułam to .❤❤❤Błogosławionego dnia słońce Z Panem Bogiem
Beata Beata
Beata Beata 7 dni temu
Iwona Nowakowska pięknego dnia z Bożą opatrznoscią ❤️
Wanda Osowska
Wanda Osowska 7 dni temu
Genialne! Zwłaszcza to zdanie: Nasza obojętność wystarczy do zwycięstwa zła. Dla mnie "szczał" w 10! Dokładnie ile ludzi nie reaguje na krzywdę i niesprawiedliwość uważając że ich to nie dotyczy i mają to w szanownym poważaniu... A właśnie, że dotyczy! Bo taka postawa zmienia nastawienie społeczne i śmiem twierdzić świat. Nikt z tych osób nie wie, kiedy znajdzie się w potrzebie licząc na pomoc obcych ludzi np.przechodniów. Często Pan Bóg wystawia nas na próbę, kto wie kiedy to jest...
Patriotka PL
Patriotka PL 7 dni temu
Proszę o modlitwę za mnie, żeby w moim życiu była miłość, pokój i szacunek.
Patriotka PL
Patriotka PL 6 dni temu
Moja Mama 😘😘😘😘❤️
Patriotka PL
Patriotka PL 6 dni temu
Bardzo dziękuję z całego serca 💕!
Moja Mama
Moja Mama 6 dni temu
Patriotka PL pomodlone 🙂🙏
Piotr Gmurczyk
Piotr Gmurczyk 7 dni temu
Czy można być przyzwoitym człowiekiem bez instytucji kościoła, bez tych nudnych modłów i bez kultu ojca Szustaka?
Piotr Gmurczyk
Piotr Gmurczyk 7 dni temu
No właśnie po to żeby być przyzwoitym, bez liczenia na jakąś nagrodę, zbawienie czy inne rzeczy w tym stylu. Wiem że to się w głowie nie mieści ale takie dewiacje też istnieją na tym świecie...
Kamila Czernia
Kamila Czernia 7 dni temu
Pewnie, że można, ale po co?
Mjak Monika
Mjak Monika 7 dni temu
Cytat dokładnie o mnie.
Agnieszka Wąsik
Agnieszka Wąsik 7 dni temu
Kochany Panie Jezu wes moja rodzine i mnie w pod swoja opieke bez ciebie nic nie mozemy daj nam swoja milosc abysmy umieli kochac wszystkich Blogoslawinego dnia wszystkim :-*
CG_alter
CG_alter 7 dni temu
Całe szczęście słowo 'dupa' w staropolszczyźnie nie było przekleństwem, a określeniem każdego rowu. Głupio to zabrzmi, ale nawet tego rowu na wschód od wysp Mariańskich. Straszliwym określeniem na zadek było słowo 'rzyć'. Dupa to nie, to wyboje na drodze z dup były zbudowane co najwyżej ;p albo dziuple. Także należy odnawiać te dupy, ' gapsy' w sensie swojej duszy. Inaczej będzie właśnie do rzyci.
CG_alter
CG_alter 7 dni temu
hehe :)
Beata Sabat
Beata Sabat 7 dni temu
CG_alte O kurczę , dzięki....nie wiedziałam , i nie używam , bo nawet nie pamiętałam....myślałam , że to gwara, u babci na wsi mòwili ....
FAHR M66
FAHR M66 7 dni temu
"połówka butelkowa"... głodnemu chleb na myśli :P
yovisz6
yovisz6 7 dni temu
Dziękuję za te słowa!Prosto i dosadnie,bez kombinacji,takie słowa popychaja!
margarita pita pita margaryna
Nie ma progres jest regres
Magdalena Siarkowska
Dzięki ojcze Adamie!❤. Pozdrawiam,ściskam i życzę pięknego dnia Tobie i wszystkim langustowiczom🌸🌺🌻🌹❤😀😃🌞🌏
Moja Mama
Moja Mama 6 dni temu
Magdalena Siarkowska 🙋☀🙂
Karo la
Karo la 7 dni temu
Proszę o modlitwę, mam obronę o 10 🤢
Karo la
Karo la 6 dni temu
Moja Mama super! :D Dziękuje bardzo wszystkim :* Zaraz się odwdziecze modlitwa :*:* ściskam i pozdrawiam bardziej od O. Adama ♡ :D Dobrej nocy!!! :)
Moja Mama
Moja Mama 6 dni temu
Karo la pomodlone 🙂🙏🙋☀ jak ci poszło?
Ewelina W
Ewelina W 7 dni temu
Siostra Leonia Nastał ❤ ,,Pragnę miłości przeistoczonej, ofiarnej, bo słowami mówić Panu Jezusowi o miłości, to chyba nic trudnego. Nietrudno też kochać, gdy serce zalewają gorące uczucia. O, na nich budować miłości nie zamierzam wcale, lecz pod krzyżem stać mężnie, wytrwale."
anna kowalska
anna kowalska 7 dni temu
Brakuje mi koncoweczki i Ojca Paąa Uwielbiam i moje dzieci też Paaaa
aksamitela
aksamitela 7 dni temu
Ojcze nie wiem czy masz tego swiadomosc ale od kad Cie ogladam to zawsze publikujesz filmik dotyczacy miejsca w zyciu w ktorym jestem !
Elmal
Elmal 7 dni temu
Dziś widzę- o.Adaś- Alegoria
Barbara Czarska
Barbara Czarska 7 dni temu
Do dzieła! :)
Asia Dominik
Asia Dominik 7 dni temu
Dzięki Ojcze za te słowa! Dobrego Dnia Wszystkim!!! 😚👋👍😉🌞😊😘☺😀
Moja Mama
Moja Mama 6 dni temu
Asia Dominik ☀🙋🙏🙂
uzia ograbek
uzia ograbek 7 dni temu
Swieta racja i pozdrowienia dla taty. tam gdzie jest. Zaproponowalam jakis czas temu te filmiki fra Adama mojemu synowi pierworodnemu, wyslalam mu ich tak z pietnascie na fb. Po jakims czasie: Manek widziales ten ostani? Niezly, co? A on na to, Mamushu, powiem Ci prawde, zadengo niegdy nie otworzylem, haha, mlodziez dzisiaj. milego milego dnia
Karol Rybaczuk
Karol Rybaczuk 7 dni temu
Ojciec Szustak tak bardzo nie chciał stać w miejscu, że nie nagrał końcówki. Bądźmy jak Szustak :) Dobrego dnia!
Edward Lamek
Edward Lamek 7 dni temu
Szczesc Boze. Wszystko sie zgadza.Pozdrawiam was kochani i Odradzajmy sie🤗👍
Moja Mama
Moja Mama 6 dni temu
Edward Lamek 🙂☀🙋
Edward Lamek
Edward Lamek 7 dni temu
Elzbieta Madej dziekuje i pozdrawiam serdecznie 🤗👍
Elzbieta Madej
Elzbieta Madej 7 dni temu
Edward Lamek serdecznosci i dobrego dnia❤
Iwona Bajor-Szaran
No to ja mówię Ojcu Paa! I Błogosławionego Dnia 💙🌼 🌷 Wszystkim ☺😍🌞🌸
wyswobodzony przez Chrystusa
Szczęść Boże bracia i siostry serdecznie pozdrawiam i życzę dużo siły w walce z pokusami😉z Bogiem😇😇😇
Beata Beata
Beata Beata 6 dni temu
Moja Mama spokojnej nocy 💛🌸💛🌸
Moja Mama
Moja Mama 6 dni temu
wyswobodzony przez Chrystusa ☀🙋🙏🙂
Beata Beata
Beata Beata 7 dni temu
wyswobodzony przez Chrystusa dziękuję i wzajemnie ☺️pięknego dnia z Bożym światłem w sercu.
Irena K
Irena K 7 dni temu
Bóg zapłać za te wszystkie cudowne odcinki i za nadzieję, którą wlewa Bóg w nasze serca przez Ciebie drogi o. Adamie. Pozdrawiam wszystkich Langustowiczów i życzę dobrego dnia!
Moja Mama
Moja Mama 6 dni temu
Irena K 🙂☀🙋
Robert Nowak
Robert Nowak 7 dni temu
Robię dziś kolejny krok i postanawiam żyć na maksa kolejne 24 h
Sylwia Anioł
Sylwia Anioł 7 dni temu
Bóg zapłać Ojcze Adamie. 👍👍👍👍👍
Krystyna Jaros
Krystyna Jaros 7 dni temu
Sylwia Anioł pięknego dnia pogody ducha radości 🤗😀🙇‍♀️😘💜💚💗💖
Edward Lamek
Edward Lamek 7 dni temu
Sylwia Anioł 🤗👍
Renata Żurawska
Renata Żurawska 7 dni temu
Dziękuję pozdrawiam dobrego dnia w odradzaniu😇
Ewa Moszczyńska
Ewa Moszczyńska 7 dni temu
🙂💖🙂😇💛😊
Moja Mama
Moja Mama 6 dni temu
Ewa Moszczyńska 🙋🙏🙂
HF5BS
HF5BS 7 dni temu
Ubawiłeś mnie tą "dupą" ;) W pamięci mam o szajspapierze sentencję mniej-więcej taką: Nawet papier toaletowy, aby żyć, musi się rozwijać. Do tego zdanie, że papier jest do "D4", to świetny przykład dwuznaczności, która potrafi wywołać uśmiech :) Pozdrawiam po porannym odmówieniu Koronki (do Miłosierdzia Bożego), którą, spośród wielu wersji na YT, wybrałem od O. Adama, jako jedyną bez przeszkadzających mi ozdobników. Z Bogiem!
Teresa Budynkiewicz
!💖💖💖💖💖💖💖
Beata Beata
Beata Beata 7 dni temu
Teresa Budynkiewicz 💖💖💖💖
Teresa Paczos
Teresa Paczos 7 dni temu
Panie Jezu weź mnie i moja rodzinę pod swoją opiekę i obudź w nas miłość pokój i byśmy ruszyli w poszukiwaniu Ciebie by nasze duszę nie umarły tylko żyły twoją obecnością Amen Błogosławionego dnia z Panem Bogiem Amen
Moja Mama
Moja Mama 6 dni temu
Teresa Paczos 🙏🙂🙋☀
szafirek szafirek
a mój ojciec miał takie powiedzonka " jak się pali, to studnie kopiesz" " wysłać dupę do sklepu, to nocników nakupi"
Elwira Zalewska
Elwira Zalewska 7 dni temu
szafirek szafirek 😁😂😂
Beate Schwitalla
Beate Schwitalla 7 dni temu
Właśnie wychodzę do pracy. I będę to życie pchać do przodu .Super myśl na Życie.Pozdrawiam serdecznie i dalej będę opowiadać o Tobie moim Pacjentom Ojcze Adaśu jesteś wspaniały chyba zna Ciebie już cały Świat
Ania Abram
Ania Abram 7 dni temu
☺☺☺
Dominika
Dominika 7 dni temu
Jak zobaczyłam tytuł to myslalam, ze bedzie chodziło o odradzanie ludziom:p czyli NIE doradzanie im ciagle:p
B Skiti
B Skiti 7 dni temu
Karol Czapski
Karol Czapski 7 dni temu
Meble w korytarzu, smrod farby jak w malpiarni , a rodzina juz prawie puka do drzwi. Sytuacja rzeczywiscie robi sie coraz bardziej tragiczna (nieopatrznie obiecalem ,ze odnowie mieszkanie). Coz nie mam tego optymizmu i zapalu do pracy co nasza byla pani premier. Musze sie sam motywowac niestety. Allez , avanti , w pieriod , nie ma zadnego ale.
Beata Sabat
Beata Sabat 7 dni temu
Karol Czapski 😁😁😁 męskie zwycięstwo !!!💪💪💪
Karol Czapski
Karol Czapski 7 dni temu
Bog zaplac ze ten kawalek. Nie znalem ale rzeczywiscie daje moc aby wychylic glowe zza rolek z planami. Koncze chybcikiem wypoczynek w pracy i ide do domku mieszac, rolowac i katowac brud na scianach. Pajeczynom precz.
Beata Sabat
Beata Sabat 7 dni temu
Karol Czapski Dzień dobry brachu ! plvid.com/video/wideo-jbjbfUlX2Vc.html motywajka dla Ciebie , mam nadzieję spodoba ! Aaaa ...i farba przecież pachnie...."Pachnidłowe" zadanie wykonujesz 😁😁😁 z miłości .....
Kasia P.
Kasia P. 7 dni temu
Nie chcę być zacofana. Wszystko w moim życiu idzie tak opornie. :(To cud, że w ogóle jeszcze jestem na tym świecie...
Sto lat Samotności
Kasia P. Bo jesteś cudem Bożym kochana ☺ Ściskam mocno i niech opieka Boża będzie z Tobą.
Ewelina Kuryś
Ewelina Kuryś 7 dni temu
Do zobaczenia jutro
Aga Dziarka
Aga Dziarka 7 dni temu
pięknie! dzięki wielkie za motywacje :) i bardzo proszę o "paszczowe" pożegnanie. jest tak bardzo bardzo ważne jak wspaniałe, radosne, szczere powitanie ;) pozdrawiam
Ola Przybytkowska
Dzień dobry, no tak bo ten papier się rozwija bo musi, bo tak go na tą rolkę ktoś kiedyś wsadził i taki mu do dupy los przeznaczył ;-) Czlowiek musi wybrać sam, w końcu on wie najlepiej, czego pragnie. Nie można oddać swojego życia w ręce kogoś innego (no może poza tym jednym Kimś), czy okoliczności, bo nikt nie zna nas tak, jak my sami siebie. A że życie nie stoi w miejscu, to widać szczególnie, jak wracamy do miejsc, ktore kiedyś znaliśmy albo spotykamy ludzi, z którymi kiedyś byliśmy blisko. Czasem ta zmiana jest naprawdę ogromna. No dobrze, czyli znowu trzeba zaufać Jezusowi, bo kto jak kto, ale On na odradzaniu się zna. Wszystkiego dobrego
Graszka G
Graszka G 7 dni temu
Ola Przybytkowska piszesz ,,nie można oddawać swojego życia innym tylko Komuś,,tak tylko wokół nas są manipulanci którzy chcą nas podporządkować sobie chcą rządzić zawsze i w każdej sytuacji chcą brać nic nie dając w zamian bo jak nie to się gniewają,przykro ale tak się dzieje w bliskich relacjach np, mąż żona,ci co nie potrzebują Boga Kościoła mówią o nas wierzących ,,ludzie bez kręgosłupa nie potrafiący wziąć życia w swoje ręce, mięczaki słabeusze ,,ja se daje rade sam całe życie,tymi rękami wszystkiego się dorobiłem,,Panie Jezu skrusz zatwardziałe serca ludzkie i nawróć wszystkich ochrzczonych którzy oddalili się od Ciebie Amen.Jezu ufam Tobie Błogosł pięknego dnia pozdr 🌞😘
maltanek maltanek
Odradzanie tak? Ok. Stanowczo ODRADZAM Wam końcówkę materiału bo nawet "Paaaaa" nie napisał :-(
Elwira Zalewska
Elwira Zalewska 7 dni temu
maltanek maltanek Ale napisał ŚCISKAM a to chyba"lepszejsze"od pa😁😉
Katarzyna
Katarzyna 7 dni temu
Nio ja tez teraz stoje w takim miejscu. I chcem cos zrobic, dzialac a z drugiej tez nie bo tak mi jest wygodnie😞😞😞
Tekla Miss Coffe
Tekla Miss Coffe 7 dni temu
... dnia każdego od samego rana ☀️💛 z Tobą Jezu znowu się odradzam moja dłoń w ręce Twojej... bezpiecznie prowadzisz ciągle do przodu idę wciąż z tą samą silą prowadź mnie Jezu choć stopy zmęczone z Tobą nie ustanę... czuję w sercu moim Twego Serca bicie... 💖 i chwytam garściami każdą chwilę życia... ... Pięknego dnia z Bożym prowadzeniem dla nas wszystkich - ciągle do przodu 💞💛☀️
Tekla Miss Coffe
Tekla Miss Coffe 6 dni temu
Moja Mama Jak dobrze jest być w bliskości Miłosiernego Pana 💕🕊 ☀️Szczęść Boże
Tekla Miss Coffe
Tekla Miss Coffe 6 dni temu
Margherita P Pokoju serca w Bożej obecności 💞💛
Tekla Miss Coffe
Tekla Miss Coffe 6 dni temu
Edward Lamek Samych dobrych, błogosławionych dni 😊 🙋🌷 pozdrawiam 🕊 ☀️
Tekla Miss Coffe
Tekla Miss Coffe 6 dni temu
Krysia Straczynska Krysiu kochana...dziękuję 💖💞💛 Bożego przytulenia i błogosławieństwa w każdej chwili życia 😚🌷☀️ uściski
Moja Mama
Moja Mama 6 dni temu
Tekla Miss Coffe 🙂🙏🙋
Gumbas
Gumbas 7 dni temu
Kochany Ojcze trochę magnezu i lecytynki trzeba przyjąć.I się wyspać.Odgarniam grzywkę i wyciągam czoło do błogosławieństwa.Paaa😀
Gumbas
Gumbas 6 dni temu
Moja mama Serdecznie Cię pozdrawiam kochana. Z Bogiem🙋‍♀️💓😀
Gumbas
Gumbas 6 dni temu
Elu myślę,że nasze spotkanie coraz bliżej😗❤
Gumbas
Gumbas 6 dni temu
Krysiu serdecznie pozdrawiam 😊😚🤗❤
Moja Mama
Moja Mama 6 dni temu
Gumbas 🙂🙏🙋☀
Elzbieta Madej
Elzbieta Madej 7 dni temu
Gumas, i ja z Toba kochana!❤💜
Izabela Kubiak
Izabela Kubiak 7 dni temu
Błogosławię
Alex Mal
Alex Mal 7 dni temu
Kochani, mam bardzo poważny problem w rodzinie. Proszę Was o modlitwę, bo chociaż staram się ufać, to po ludzku jestem przerażona. Błogosławionego dnia dla Was!
Moja Mama
Moja Mama 6 dni temu
Alex Mal pomodlone ☀🙂🙏🙋
Luna Frugo
Luna Frugo 7 dni temu
Alex Mal Nie lękaj się Boży Duch jest z Tobą ZAWSZE.
Alex Mal
Alex Mal 7 dni temu
Bardzo Wam wszystkim dziękuję! Zapewniam o mojej modlitwie w Waszych intencjach ❤️
Luna Frugo
Luna Frugo 7 dni temu
Alex Mal ----------*☆OJCZE NASZ☆*----------- --------*★SŁOWA JEZUSA★*--------- *★Bóg Nie Wodzi Na Pokuszenie !★* *▪Ojcze nasz, który jesteś w niebie.* *▪Święć się imię twoje.* *▪Przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja.* *▪Na ziemi jako i w niebie.* *▪Daj nam dziś chleba naszego na jutro.* *▪Pokrzep nasze dusze wodą życia.* *▪I odpuść nam wszystkie nasze winy.* *▪Tak jak i my odpuściliśmy naszym winowajcom.* *▪Zbaw nas w obliczu pokusy, zachowaj nas od złego.* *▪I spraw, byśmy byli coraz bardziej doskonali, tak jak ty jesteś.* *★Amen★* *★W roku 9 r.n.e. 15 letni Jezus (ur.21.08.7 r.p.n.e) po raz pierwszy sformułował modlitwę, której później uczył swych apostołów, a która dla wielu stała się znana jako „Modlitwa Pańska”. ●Śmierć Jezusa 36 lat - przed godziną piętnastką 7.04.30 r.n.e. *★Pozdrawiam serdecznie Bracia i Siostry* *★ Część Chwała i Uwielbienie JEZUSOWI Naszemu Zbawicielowi★*
Luna Frugo
Luna Frugo 7 dni temu
A Lamot ----------*☆OJCZE NASZ☆*----------- --------*★SŁOWA JEZUSA★*--------- *★Bóg Nie Wodzi Na Pokuszenie !★* *▪Ojcze nasz, który jesteś w niebie.* *▪Święć się imię twoje.* *▪Przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja.* *▪Na ziemi jako i w niebie.* *▪Daj nam dziś chleba naszego na jutro.* *▪Pokrzep nasze dusze wodą życia.* *▪I odpuść nam wszystkie nasze winy.* *▪Tak jak i my odpuściliśmy naszym winowajcom.* *▪Zbaw nas w obliczu pokusy, zachowaj nas od złego.* *▪I spraw, byśmy byli coraz bardziej doskonali, tak jak ty jesteś.* *★Amen★* *★W roku 9 r.n.e. 15 letni Jezus (ur.21.08.7 r.p.n.e) po raz pierwszy sformułował modlitwę, której później uczył swych apostołów, a która dla wielu stała się znana jako „Modlitwa Pańska”. ●Śmierć Jezusa 36 lat - przed godziną piętnastką 7.04.30 r.n.e. *★Pozdrawiam serdecznie Bracia i Siostry* *★ Część Chwała i Uwielbienie JEZUSOWI Naszemu Zbawicielowi★*
Następny