Ciemny

[CNN#071] Gdzie znaleźć Jezusa?

Dominikanie.pl
Subskrybuj
wyświetleń 71 000
96% 2 557 92

#cnnkazankodookienka
Kazanie na Trzecią Niedzielę Wielkanocną (Rok B).
Kazanie na niedzielę, w każdą niedzielę, czyli Słowo Na Niedzielę:)
_______________________________________
1. czytanie (Dz 3, 13-15. 17-19)
Piotr powiedział do ludu: «Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone».
2. czytanie (1 J 2, 1-5)
Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.
Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
Ewangelia (Łk 24, 35-48)
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».
Aby nas wesprzeć kliknij tu → patronite.pl/langustanapalmie
_______________________________________
Więcej nagrań o. Adama znajdziesz na:
→ www.langustanapalmie.pl
Można nas również znaleźć na:
→ Facebooku || facebook.com/LangustaNaPalmie ||
→ facebook.com/tujestpasnik ||
→ Twitterze || twitter.com/LangustaPalmowa ||
→ Instagramie: || instagram.com/langustanapalmie ||
_______________________________________
Zapraszamy do subskrybowania kanału na YT:
→ bit.ly/pasniknaYT ||

Opublikowany

 

14 kwi 2018

PaśnikLangustanapalmieAdamSzustakOPdominikanieBibliaSłowoBożekazaniaCNNkazanko do okienkasłowo na niedzielę

Udostępnij:

Link:

Ściągnij wideo:

Ładuję.....

Dodaj do:

Moja lista odtwarzania
Do obejrzenia
Komentarze 309
LIRA X
LIRA X 28 dni temu
Czy ktoś przeczyta 309 komentarz?..może.. Kiedy dopadnie Ciebie cierpienie tak głębokie iż prawie nie do wytrzymania kiedy sece pęka na pół i rozpada się. .Jezus Jest.. wie że tego nie udźwigniesz..nawet jak nie wołasz przyjdzie odjąć ten ciężar..te nasze cierpienia trafiają wprost do Jego serca w tym samym czasie. Nie wiem jak On to wytrzymuje ale tak właśnie jest 💖 Dziękuję to mało powiedziane...
Melchizedek
Melchizedek Miesiąc temu
*★DUCH ŚWIĘTY - RAJSKIE OBDAROWANIE I POCIESZYCIEL JEZUSA DUCH PRAWDY - TO NIE TO SAMO !★* *★DUCH ŚWIĘTY JEST I BYŁ OD ZAWSZE W CAŁYM PRZEOGROMNYM WSZECHŚWIECIE - OKALA WSZYSTKO I PRZENIKA WSZYSTKO★* *★POCIESZYCIEL JEZUSA, DUCH PRAWDY, Jezusowy DUCH ŚWIĘTY - ZOSTAŁ WYLANY NA WSZYSTKICH W CIELE ! - NIE TYLKO NA APOSTOŁÓW !★* *★JEST W NAS WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU !★* *★ŚWIAT ... PRZYJĄĆ GO ,, NIE MOŻE " BO GO NIE ZNA !* ★Pocieszyciel: (E.W. Ś.J. 14 /15 do 26/, E.W. Ś.J. 15 /26/, E.W.Ś.J. 16 /7,13,31/. *☆Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy:* *★DUCH PRAWDY- POCIESZYCIEL★* ★Kiedy jedenastu apostołów zajęło swoje miejsca, Jezus wstał i zwrócił się do nich: *★Tak długo, jak jestem z wami w ciele, mogę, jako jednostka być pośród was czy gdzie indziej na świecie. Ale kiedy zostanę wyzwolony z nadania śmiertelnej natury, będę mógł wrócić, jako duch zamieszkujący każdego z was oraz innych wierzących w ewangelię królestwa. W ten sposób Syn Człowieczy stanie się duchowym wcieleniem w duszach wszystkich prawdziwie wierzących.* *★Kiedy wrócę, żeby żyć w was i działać przez was, będę mógł lepiej was prowadzić przez życie i wami kierować w wielu miejscach waszego pobytu w życiu przyszłym, w niebiosach niebios. Życie w Ojcowskiej, wiecznej kreacji, nie jest nieskończonym odpoczynkiem w bezczynności i samolubnej wygodzie, ale raczej nieustannym rozwojem w łasce, prawdzie i chwale. Każda z wielu stacji w domu mojego Ojca jest miejscem postoju, życiem, którego celem jest przygotować was do następnego życia, które jest przed wami. I tak dzieci światłości idą od chwały do chwały, do czasu, kiedy osiągną tą boską domenę, w której będą duchowo tak doskonali, jak we wszystkich sprawach doskonały jest Ojciec.★* *★Jeżeli chcecie iść za mną, kiedy was opuszczę, dołóżcie waszych gorliwych starań, aby żyć zgodnie z duchem mojego nauczania i z ideałem mojego życia - z czynieniem woli mojego Ojca.* *★To czyńcie, zamiast próbować naśladować moje ziemskie życie w ciele, jakie mi z konieczności przyszło przeżyć na tym świecie.* *★Ojciec posłał mnie na ten świat, ale tylko niewielu z was zdecydowało się w pełni mnie przyjąć. Wyleję mojego ducha na wszystkich w ciele, ale nie wszyscy zechcą przyjąć tego, nowego nauczyciela za przewodnika i doradcę duszy. Ale tylu, ilu go przyjmie, zostanie oświeconych, oczyszczonych i pocieszonych. I ten Duch Prawdy stanie się w nich studnią żywej wody, tryskającej ku wiecznemu życiu.★* *★I teraz, kiedy mam was opuścić, powiem wam słowa pociechy. Pokój zostawiam wam; mój pokój wam daję. Daję wam te dary nie tak jak daje świat - odmierzając - daję każdemu z was, wszyscy je dostaniecie. Niech nie trwoży się wasze serce ani też nie lęka. Ja zwyciężyłem świat i we mnie powinniście wszyscy tryumfować przez wiarę. Ostrzegałem was, że Syn Człowieczy będzie zabity, ale zapewniam was, że wrócę, choćby tylko na krótką chwilę, zanim odejdę do mego Ojca. A potem, kiedy wstąpię do Ojca, na pewno przyślę nowego nauczyciela, aby był z wami i zamieszkał w waszych sercach. I kiedy zobaczycie, jak się to wszystko wypełni, nie przerażajcie się, ale raczej wierzcie, skoro wiedzieliście o tym wszystkim z góry. Kocham was wielkim uczuciem i nie opuściłbym was, ale taka jest wola Ojca. Moja godzina nadeszła.†* *★Nie zwątpcie w żadną z tych prawd, nawet wtedy, gdy prześladowani i przybici licznymi smutkami, rozproszycie się na wszystkie strony. Kiedy będziecie się czuć samotni na tym świecie, będę wiedział o waszym osamotnieniu, tak jak wy będziecie wiedzieć o moim, kiedy rozproszycie się, każdy w swoją stronę, zostawiając Syna Człowieczego w rękach wrogów. Ale ja nigdy nie jestem sam, Ojciec zawsze jest ze mną. Nawet w takim czasie będę się modlił za was. I wszystko to wam powiedziałem, abyście mogli mieć pokój i mieli go pod dostatkiem. Na tym świecie będziecie cierpieć, ale bądźcie dobrej myśli; ja zatriumfowałem na tym świecie i pokazałem wam drogę do wiekuistej radości i wieczn ej służby”★†* *★Duch Jezusa - Pocieszyciel* *★Duch Prawdy został wylany na wszystkich !* *★Jest z nami wszystkimi !★* *★Obiecany Jezusowy pomocnik★* *★POCIESZYCIEL - DUCH PRAWDY★* *★Jezus dalej nauczał:* *★„Kiedy odejdę do Ojca i kiedy on w pełni zaaprobuje moją pracę, którą zrobiłem na Ziemi i kiedy otrzymam ostateczną władzę nad moimi domenami, powiem mojemu Ojcu: zostawiłem na Ziemi moje dzieci samotne, zgodnie z moją obietnicą trzeba im wysłać innego nauczyciela. I kiedy Ojciec to poświadczy,* *★Wyleję Ducha Prawdy na wszystkich w ciele.★* *★Już teraz duch mego Ojca jest w waszych sercach i kiedy nadejdzie ten dzień, będziecie mnie mieli tak samo, jak teraz macie Ojca. Ten nowy dar jest duchem żywej prawdy.* *★Z początku niewierzący nie będą słuchać nauki tego ducha, ale synowie światłości przyjmą ją skwapliwie i całym sercem. I wy poznacie tego ducha, kiedy przyjdzie, tak jak mnie teraz znacie i przyjmiecie ten dar do waszych serc a on zamieszka w was.* *★Tak oto zobaczycie, że nie zostawiłem was bez pomocy i przewodnictwa. Nie zostawię was samych. Dziś mogę być z wami tylko jako osoba. W przyszłości będę z wami i ze wszystkimi innymi, pragnącymi mojej obecności, gdziekolwiek nie będziecie i w każdym z was jednocześnie.* *★Czyż nie widzicie, że lepiej jest dla mnie, abym odszedł; że opuszczam was w ciele, abym mógł lepiej i pełniej być z wami w duchu?* *★Za kilkanaście godzin świat mnie już nie zobaczy; ale wy wciąż będziecie mnie widzieć w waszych sercach, aż ześlę wam nowego nauczyciela, Ducha Prawdy. Tak jak żyłem z wami w osobie, żyć potem będę w was; będę się utożsamiał z waszymi osobistymi przeżyciami w duchowym królestwie. I kiedy to nastąpi, będziecie na pewno wiedzieli, że ja jestem w Ojcu i to, że kiedy wasze życie z Ojcem jest ukryte we mnie, ja także jestem w was. Kocham mojego Ojca i dotrzymuję danego mu słowa; wy mnie kochacie i dotrzymacie danego mi słowa. Tak jak mój Ojciec dał mi swojego ducha, tak ja wam dam mojego ducha. I ten Duch Prawdy, którym was obdarzę, będzie was prowadził i pocieszał i w końcu doprowadzi was do pełni prawdy.* ★Mówię wam o tym wszystkim, kiedy wciąż jeszcze jestem z wami, żebyście się mogli lepiej przygotować na te próby, które nawet teraz przeżywamy.★ *★I kiedy przyjdzie ten nowy dzień, będziecie zamieszkani tak przez Syna jak i przez Ojca.* *★Te dary niebios zawsze będą pracowały jeden z drugim, tak samo jak Ojciec i ja pracowaliśmy na Ziemi i na waszych oczach, jako jedna osoba - Syn Człowieczy. I ten duchowy przyjaciel odświeży w waszej pamięci wszystko to, czego was nauczałem”.★* Kiedy Mistrz przerwał na chwilę, Judasz Alfeusz ośmielił się zadać jedno z tych niewielu pytań, z którymi on, albo jego brat kiedykolwiek publicznie zwrócili się do Jezusa. Judasz powiedział: *„Mistrzu, zawsze żyłeś pośród nas jak przyjaciel; jak cię poznamy, kiedy już nie objawisz się nam, za wyjątkiem tego ducha? Jeśli świat nie będzie cię widział, jak możemy być pewni, że to ty?* Jak się nam ukażesz?”. *★Jezus, patrząc na wszystkich, uśmiechnął się i powiedział: „Moje małe dzieci, ja odchodzę, wracam do Ojca. Za krótką chwilę nie ujrzycie mnie takim, jakim teraz jestem, z krwi i kości. Bardzo szybko ześlę wam mojego ducha, takiego jak ja, za wyjątkiem tego materialnego ciała. Ten nowy nauczyciel jest Duchem Prawdy, który będzie żył w każdym z was, w waszych sercach i tak wszystkie dzieci światłości będą jednością i będą przyciągały siebie nawzajem. I w ten właśnie sposób mój Ojciec i ja będziemy mogli żyć w duszach każdego z was a także w sercach wszystkich innych ludzi, którzy nas kochają i to czynią, że miłość ta staje się prawdą w ich życiu, że kochają się nawzajem, nawet tak, jak ja was teraz kocham”.* Judasz Alfeusz nie zrozumiał tego, co powiedział Mistrz, ale pojął obietnicę nowego nauczyciela i odczuł, po wyrazie twarzy Andrzeja, że na pytanie została udzielona zadowalająca odpowiedź. *★Nowym pomocnikiem, którego Jezus obiecał zesłać w serca wierzących, wylać na wszystkich w ciele, jest :* *★★★★DUCH PRAWDY★★★★* *★Ten Boski dar nie jest ani literą prawa ani też prawdą, nie jest też po to, żeby działać jako forma czy ekspresja prawdy. Nowy nauczyciel jest przeświadczeniem prawdy, świadomością i pewnością prawdziwych znaczeń na rzeczywistych poziomach duchowych. Ten nowy nauczyciel jest duchem żywej i rozwijającej się prawdy, poszerzającej się, odsłaniającej się i dostosowującej się prawdy.* ★Boska prawda jest żywą rzeczywistością, dostrzeganą duchem. Prawda istnieje tylko na wysokich, duchowych poziomach uświadamiania sobie boskości i świadomości wspólnoty z Bogiem. Możecie znać prawdę i możecie żyć prawdą; możecie przeżywać rozwój prawdy w duszy i cieszyć się wolnością oświecenia umysłu, ale nie możecie uwięzić prawdy w formułach, kodeksach, credach czy intelektualnych wzorach ludzkiego postępowania. Kiedy usiłujecie po ludzku sformułować boską prawdę, ona szybko obumiera. Pośmiertne odtwarzanie uwięzionej prawdy, nawet najlepsze, może zakończyć się tylko uświadomieniem sobie jej specyficznej formy, intelektualizowanej, gloryfikowanej mądrości. Statyczna prawda jest martwą prawdą a tylko martwa prawda może być wyrażana jako teoria. Żywa prawda jest dynamiczna a w ludzkim umyśle może mieć tylko byt empiryczny. *★Duch Jezusa - Pocieszyciel- (DUCH OJCA I SYNA)* *★Duch Prawdy został wylany na wszystkich ! Nie tylko na Apostołów !* *★Jest z nami wszystkimi !★*
Melchizedek
Melchizedek Miesiąc temu
*★JESTEŚ SYNEM-CÓRKĄ BOŻĄ-TERAZ !★* *★Między Tobą a Bogiem NIE MA, NIE BYŁO I NIE BĘDZIE ŻADNYCH POŚREDNIKÓW !★* *★Bóg JEST W TOBIE I Z TOBĄ ZAWSZE - PAMIĘTAJ !★* *★Jesteś SYNEM / CÓRKĄ BOŻYM/Ą - OD ZAWSZE !* *★DUCH BOŻY - DUCH BOGA OJCA JEST W TOBIE !* *★I RÓWNIEŻ JEZUSOWY DUCH PRAWDY - POCIESZYCIEL, WYLANY NA WSZYSTKICH !★* *★Jesteś doczesnym Tabernakulum Bożego DUCHA OJCA I SYNA - Bożą Świątynią Jesteś.* *★Braćmi i Siostrami ... są Ci KTÓRYCH TEN SAM DUCH PROWADZI★* *★Duch BOGA OJCA i POCIESZYCIEL - Jezusowy DUCH ŚWIĘTY (DUCH OJCA I SYNA - CHLEB ŻYCIA I KIELICH ZBAWIENIA), DUCH PRAWDY ŚWIATŁOŚCI i ŻYCIA WIECZNEGO.★* *★Trwaj w tej Prawdzie i istniej Zgodnie z Wolą Bożą a Jezusowy Duch Prawdy / Pocieszyciel świadomie przyjęty (Chrzest Duchowy) niechaj zawsze Cię umacnia i wspiera.* *★★Nowe narodzenie - Narodzenie w Duchu z Bożego Ducha - CHRZEST DUCHOWY - jest konieczne, aby się uwolnić od zła i niezbędne, aby wejść do królestwa nieba, ale to wcale nie umniejsza tego, że człowiek JEST Synem Bożym.★★* *★Rozmowa Jezusa z Nikodemem o Narodzeniu w Duchu z Ducha Bożego :★* ★Nikodem powiedział: *★„Ale jak mam posiąść tego ducha, który mnie przekształci, przygotowując do wejścia do królestwa?”.* *★Jezus odrzekł: „Duch Ojca z nieba już zamieszkuje w tobie.* *★„DUCH OJCA Z NIEBA JUŻ ZAMIESZKUJE W TOBIE. JEŚLI POZWOLISZ SIĘ POPROWADZIĆ TEMU DUCHOWI Z WYSOKOŚCI, WKRÓTCE ZACZNIESZ WIDZIEĆ OCZAMI DUCHA I WTEDY, SZCZERZE WYBIERAJĄC PRZEWODNICTWO DUCHA, BĘDZIESZ NARODZONY W DUCHU i ODTĄD CELEM TWOJEGO ŻYCIA BĘDZIE TYLKO WYKONYWANIE WOLI TWEGO OJCA, KTÓRY JEST W NIEBIE. I TAK WIDZĄC SIEBIE NARODZONEGO Z DUCHA I SZCZĘŚLIWEGO W BOŻYM KRÓLESTWIE, ZACZNIESZ WYDAWAĆ W SWOIM CODZIENNYM ŻYCIU OBFITE DUCHOWE OWOCE”.* Tzn : *★Będziesz przejawiał Jezusową Naturę Zawsze i Wszędzie★* *★Pocieszyciel Jezusa Przyjęty Świadomie będzie Cię Prowadził i Umacniał Zawsze i Wszędzie★* *★Będziesz Zawsze Wypełniał Wolę Bożą★* *★Duch Jezusa - Pocieszyciel -* *★Duch Prawdy został wylany na wszystkich !* *★Jest z nami wszystkimi !★* ----- *★KRÓLESTWO NIEBA★*----- ★Jan zapytał Jezusa: *★„Mistrzu, czym jest królestwo nieba?”★* *★ I Jezus odpowiedział: ★* ★„Królestwo nieba składa się z trzech zasadniczych elementów: *★Pierwszego, uznania faktu najwyższej władzy Boga★* *★Drugiego, wiary w prawdę synostwa z Bogiem★* *★Trzeciego, wiary w efektywność najwyższego ludzkiego pragnienia, aby czynić wolę Boga - aby stać się podobnym Bogu★* *★ I to jest dobra nowina ewangelii: że przez wiarę każdy śmiertelnik może osiągnąć wszystkie te zasadnicze elementy zbawienia !★* *★Łaską bowiem jesteście Zbawieni przez Wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest Darem Boga : nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. ( Efezjan 2:8,9 )* *★"Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby łaską" (Rzym. 11:6).* *★Ludzkie zbawienie jest rzeczywiste;* opiera się ono na dwóch rzeczywistościach, które mogą być zrozumiane dzięki wierze istot stworzonych i dlatego też zostają włączone do indywidualnego doświadczenia człowieka: *★NA FAKCIE OJCOSTWA BOGA I ZWIĄZANEJ Z TYM PRAWDZIE O BRATERSTWIE CZŁOWIEKA.* *★MIMO WSZYSTKO JEST PRAWDĄ, ŻE BĘDĄ WAM „WYBACZONE WASZE WINY, TAK JAK I WY WYBACZACIE WASZYM WINOWAJCOM”.* *★Jezusowy Duch Prawdy - Pocieszyciel Wylany na WSZYSTKICH ! jeśli został świadomie przyjęty / Chrzest Duchowy / objawia co chce i komu chce★* *★Pozdrawiam i Błogosławię Siostry i Bracia.*
Melchizedek
Melchizedek Miesiąc temu
-----*★Bóg KOCHA WSZYSTKICH !★*----- *★Jesteśmy Bożymi Świątyniami.* *★Duch Boga Ojca i Jezusowy Pocieszyciel - Duch Prawdy Nas Zamieszkują.* *★Światłość Boża jest w Nas Zawsze i od Zawsze :)* ★W Tobie również :) Wiedziałeś/aś ?★ *☆Możemy się żywić wiecznym słowem Boga, które doprawdy jest Chlebem Życia i którym zostaliśmy obdarzeni w formie cielesnej.* *★Jezus :* *☆„Weźcie ten chleb upamiętniający i jedzcie. Mówiłem wam, że jestem Chlebem Życia.* *★Każdy, który podporządkowuje się nauczaniu zamieszkującego go ducha Ojca, w końcu przyjdzie do mnie. Nie dlatego, że ktokolwiek widział Ojca, ale dlatego, że duch Ojca żyje w człowieku. A Syn, który przyszedł z nieba, z pewnością widział Ojca. A ci, którzy prawdziwie uwierzyli temu Synowi, mają życie wieczne.★* *★♡ JESTEM CHLEBEM ŻYCIA. Wasi ojcowie, którzy jedli mannę na pustyni, umarli. ALE JEŚLI CZŁOWIEK POŻYWI SIĘ TYM CHLEBEM, KTÓRY PRZYSZEDŁ OD BOGA, NIGDY W DUCHU NIE UMRZE.★* *★POWTARZAM, JESTEM TYM ŻYWYM CHLEBEM I KAŻDA DUSZA, KTÓRA UŚWIADOMI SOBIE POŁĄCZONĄ NATURĘ BOGA I CZŁOWIEKA, BĘDZIE ŻYŁA NA ZAWSZE.★* *★I TYM CHLEBEM ŻYCIA, KTÓRY DAJĘ WSZYSTKIM, CO CHCĄ GO PRZYJĄĆ, JEST MOJA WŁASNA, ŻYWA I POŁĄCZONA NATURA. OJCIEC W SYNU I SYN W JEDNOŚCI Z OJCEM★* *★TO JEST MOJE ŻYCIODAJNE OBJAWIENIE DLA ŚWIATA I MÓJ ZBAWCZY DAR DLA WSZYSTKICH NARODÓW★* *★I TEN CHLEB ŻYCIA JEST ŁĄCZNYM ŻYCIEM OJCA I SYNA W JEDNYM DARZE.★* *★Słowo Ojca, tak jak jest objawione w Synu, jest prawdziwie Chlebem Życia”.★* *★★I możemy gasić pragnienie naszych dusz Boskim Duchem, który prawdziwie jest Wodą Życia - Kielichem Zbawienia★★* *★POCIESZYCIELEM - DUCHEM PRAWDY WYLANYM NA WSZYSTKIE CIAŁO PRZEZ JEZUSA★* *☆„Bierzcie ten kielich i pijcie z niego wszyscy. To będzie kielich na moją pamiątkę. To jest kielich błogosławieństwa nowego porządku łaski i prawdy. On będzie dla was symbolem obdarzenia i służby Boskiego Ducha Prawdy.* *★Pocieszyciel Jezusowy, Duch Prawdy Światłości i Życia - Kielich Zbawienia Nas Wspiera i Umacnia; o ile go świadomie przyjęliśmy / Chrzest Duchowy★* ★Jesteśmy Wszyscy bez wyjątku dziećmi Jednego Boga !★ ★Braćmi i Siostrami Jesteśmy !★ *★Jesteśmy Synami i Córkami Bożymi !★* ★Oj tam oj tam przecież Ty Braciszku / Siostro jesteś Tego Świadom/a. *★Nie Osądzasz, Nie Chcesz być Osądzany/a i Czynisz Bliźniemu Swemu wszystko to co chciałbyś aby Tobie czyniono.* *★Kochasz Wszystkich bez wyjątku i wybaczasz wszystko.* *★Chwała Ci Bracie, Siostro.★* *★JARZMO EWANGELII JEST ŁATWE A BRZEMIENIEM PRAWDY JEST ŚWIATŁOŚĆ !★* *** ---- *★KRÓLESTWO NIEBA★*---- ★Jan zapytał Jezusa: *★„Mistrzu, czym jest królestwo nieba?”★* *★ I Jezus odpowiedział: ★* ★„Królestwo nieba składa się z trzech zasadniczych elementów: *★Pierwszego, uznania faktu najwyższej władzy Boga;* *★★Drugiego, wiary w prawdę synostwa z Bogiem;★★* *★Trzeciego, wiary w efektywność najwyższego ludzkiego pragnienia, aby czynić wolę Boga - aby stać się podobnym Bogu.* *★ I to jest dobra nowina ewangelii: że przez wiarę każdy śmiertelnik może osiągnąć wszystkie te zasadnicze elementy zbawienia ★* *** ★W czasie jednego z wieczorów prywatnych rozmów, Tomasz zadał Mistrzowi pytanie: *★„Dlaczego ludzie muszą narodzić się w duchu, aby mogli wejść do królestwa? Czy ponowne narodzenie się jest konieczne, aby uciec spod wpływu złego? Mistrzu, czym jest zło”?★* ★Kiedy Jezus usłyszał te pytania, rzekł Tomaszowi: *★„Nie rób błędu i nie myl zła ze złym, poprawniej z nikczemnym. Ten, którego nazywasz złym, (Lucyfer) jest synem samolubstwa, wysokim administratorem, który świadomie i rozmyślnie wywołał bunt przeciw władzy mojego Ojca i jego lojalnych Synów. Ale ja już pokonałem tych grzesznych buntowników. Uświadom sobie następujące różnice w postawie, w stosunku do Ojca i jego wszechświata. W odniesieniu do woli Ojca, nigdy nie zapomnij tych praw:* *★Zło jest nieświadomym czy nieumyślnym naruszeniem Boskiego prawa, Ojcowskiej woli. Zło jest również miarą niedoskonałości w wykonywaniu Ojcowskiej woli.* *★Grzech jest świadomym, rozmyślnym i zamierzonym przekroczeniem Boskiego prawa. Grzech jest miarą sprzeciwu wobec Boskiego przewodnictwa i duchowego kierownictwa.* *★Nikczemność jest rozmyślnym, zdecydowanym i uporczywym łamaniem Boskiego prawa, Ojcowskiej woli. Nikczemność jest miarą trwałego odrzucenia pełnego miłości Ojcowskiego planu wiecznego życia osobowości i miłosiernego zbawienia, jakie niosą jego Synowie.* *★Zanim śmiertelny człowiek ponownie narodzi się w duchu, jest on z natury podporządkowany swym wrodzonym, złym tendencjom, ale taka naturalna niedoskonałość w postępowaniu nie jest ani grzechem ani nikczemnością. Śmiertelny człowiek dopiero zaczyna swoje długie wznoszenie się ku perfekcji Ojca w Raju. To nie jest grzeszne, gdy ktoś jest niedoskonały, czy z natury niekompletnie wyposażony. Człowiek jest wprawdzie podatny na zło, ale nie jest w żadnym sensie dzieckiem zła, chyba, że świadomie i rozmyślnie wybrał drogę grzechu i życie w nikczemności. Zło jest nieodłączne naturalnemu porządkowi tego świata, ale grzech jest postawą świadomego buntu, którą przynieśli na ten świat ci, co upadli z duchowej światłości w kompletną ciemność.* ★Tomaszu, wprowadzają cię w błąd doktryny Greków i błędy Persów. Nie rozumiesz związków zła i grzechu, ponieważ uważasz, że ludzkość rozpoczęła na Ziemi z doskonałym Adamem, na skutek grzechu szybko się degenerując do jej obecnego, żałosnego stanu. Ale dlaczego nie chcesz zrozumieć znaczenia tego zapisu, który mówi jak Kain, syn Adama, poszedł do ziemi Nod i pojął tam żonę? I dlaczego nie chcesz pojąć znaczenia zapisu, który opisuje synów Bożych, znajdujących dla siebie żony pośród córek ludzkich? *★Doprawdy, ludzie z natury są źli, ale niekoniecznie grzeszni.★* *★★Nowe narodzenie - CHRZEST DUCHOWY - JEST KONIECZNE, ABY SIĘ UWOLNIĆ OD ZŁA I NIEZBĘDNE, ABY WEJŚĆ DO KRÓLESTWA NIEBA, ale to wcale nie umnieujsza tego, że człowiek jest Synem Bożym.★★* ★Naturalna obecność potencjalnego zła też wcale nie oznacza, że człowiek w jakiś tajemniczy sposób obraził Ojca w niebie, więc jako obcy, cudzoziemiec czy pasierb, musi w pewien sposób starać się o legalną adopcję u Ojca. Wszystkie takie wymysły są zrodzone, po pierwsze, z twojego niezrozumienia Ojca, a po drugie, z twojej niewiedzy odnośnie pochodzenia, natury i przeznaczenia człowieka. ★Grecy i inni uczyli ciebie, że człowiek zstępuje coraz bardziej w dół, od niebiańskiej doskonałości ku nicości czy unicestwieniu. *★Ja przyszedłem pokazać, że człowiek, przez wejście do królestwa, pewnie i niezawodnie wznosi się w górę, do Boga i do Boskiej doskonałości.★* ★Potencjalnie zła jest każda istota, która z jakichkolwiek przyczyn nie stanie na wysokości niebiańskich, duchowych ideałów wiecznej, Ojcowskiej woli, ale takie istoty nie są w żadnym sensie grzeszne a tym bardziej nikczemne.★ *★Tomaszu, czyż nie czytałeś Pisma, gdzie jest napisane: «Jesteście dziećmi Pana i waszego Boga». «Ja będę mu Ojcem, a on będzie mi synem». «Albowiem wybrałem go sobie na syna - ja będę mu Ojcem». «Przywiedź moich synów z daleka a moje córki z krańców ziemi; wszystkich, którzy noszą me imię i których stworzyłem dla mojej chwały». «Jesteście synami żywego Boga». «Albowiem ci, którzy mają ducha Bożego, naprawdę są synami Bożymi».* *★★Podczas gdy istnieje materialna część ludzkiego ojca w jego własnym dziecku, w KAŻDYM WIERZĄCYM SYNU KRÓLESTWA ISTNIEJE DUCHOWA CZĘŚĆ NIEBIAŃSKIEGO OJCA”.★★* --- *★Rozmowa Jezusa z Nikodemem o Narodzeniu w Duchu z Ducha Bożego :★* ★Nikodem powiedział: *★„Ale jak mam posiąść tego ducha, który mnie przekształci, przygotowując do wejścia do królestwa?”.* *★Jezus odrzekł: „Duch Ojca z nieba już zamieszkuje w tobie.* *★Jeśli pozwolisz się poprowadzić temu duchowi z wysokości, wkrótce zaczniesz widzieć oczami ducha i wtedy, szczerze wybierając przewodnictwo ducha, będziesz narodzony w duchu i odtąd celem twojego życia będzie tylko wykonywanie woli twego Ojca, który jest w niebie. I tak widząc siebie narodzonego z ducha i szczęśliwego w Bożym królestwie, zaczniesz wydawać w swoim codziennym życiu obfite duchowe owoce.★* Tzn : *★Będziesz przejawiał Jezusową Naturę Zawsze i Wszędzie★* *★Pocieszyciel Jezusa Przyjęty Świadomie będzie Cię Prowadził i Umacniał Zawsze i Wszędzie★* *★Będziesz Zawsze Wypełniał Wolę Bożą★* *★Gdy moje dzieci upewnią się kiedyś świadomie o Boskiej obecności, taka wiara poszerzy umysł, uszlachetni duszę, wzmocni osobowość, przysporzy szczęścia, pogłębi postrzeganie duchowe, spotęguje siłę kochania i zdolność bycia kochanym.★* *★Ci, którzy przyjmą to nauczanie, będą mieć serca przepełnione radością i będą radować się zawsze. Coraz więcej szczęścia jest zawsze udziałem wszystkich tych, którzy są pewni Boga.★* *★Wiara w ewangelię nie zabezpiecza przed popadnięciem w tarapaty, ale niesie tę gwarancję, że będziecie nieustraszeni, kiedy kłopoty wami zawładną.★* *★Jeśli ośmielicie się wierzyć we mnie i szczerze iść za mną, to najpewniej wkroczycie na drogę nieuniknionych kłopotów. Ja nie obiecuję wyciągnąć was z wód niedoli, ale obiecuję przejść z wami przez nie wszystkie.★* *★JARZMO EWANGELII JEST ŁATWE A BRZEMIENIEM PRAWDY JEST ŚWIATŁOŚĆ !★* *★Bogu Wszechmocnemu Część Chwała i Uwielbienie Na Wieki.★* ★Pozdrawiam Bracia i Siostry.
Melchizedek
Melchizedek Miesiąc temu
*★TRZEBA PRZYJĄĆ JAK MÓWIŁ JEZUS - JEZUSOWEGO DUCHA ŚWIĘTEGO, POCIESZYCIELA - DUCHA PRAWDY ! - A PRAWDA ZOSTANIE WÓWCZAS OBJAWIONA !★* *★Braćmi i Siostrami ... są Ci KTÓRYCH TEN SAM DUCH PROWADZI★* *★Duch Boga Ojca i POCIESZYCIEL - Jezusowy DUCH ŚWIĘTY (DUCH OJCA I SYNA - CHLEB ŻYCIA I KIELICH ZBAWIENIA), DUCH PRAWDY ŚWIATŁOŚCI i ŻYCIA WIECZNEGO.★* *★ZOSTAŁ ON WYLANY NA WSZYSTKICH W CIELE ! - NIE TYLKO NA APOSTOŁÓW !★* *★TO CHRZEST DUCHOWY !★* *★JEST W NAS WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU !★* *★ŚWIAT ... PRZYJĄĆ GO ,, NIE MOŻE " BO GO NIE ZNA !* *★Jezusowy Pocieszyciel - JEGO DUCH ŚWIĘTY, DUCH PRAWDY I ŚWIATŁOŚCI - KIELICH ZBAWIENIA* : (E.W. Ś.J. 14 /15 do 26/, E.W. Ś.J. 15 /26/, E.W.Ś.J. 16 /7,13,31/. twojabiblia.pl/czytaj/J/14 *★OSTATNI ROZKAZ JEZUSA :★* E.W.Św.M. 16:15 twojabiblia.pl/czytaj/Mk/16 *★TEN BOŻY JEZUSOWY DUCHOWY DAR NIE JEST WIERNYM PRZEZ KAPŁANÓW GŁOSZONY I ZE ZROZUMIENIEM WYTŁUMACZONY ! a sami Nie Badamy i nie dociekamy !★* *★TO BARDZO POWAŻNE ZANIEDBANIE POWODUJE POCZUCIE OSIEROCENIA i SZUKANIA INNYCH POŚREDNIKÓW i WSPOMOŻYCIELI !★* *★JEST TO NIEZGODNE Z TYM CO MÓWIŁ JEZUS ! I SPRZECZNE Z WOLĄ BOŻĄ !* *★MY WIERZĄCY... NIE ze ŚWIATA - Go ZNAMY !!! I ŚWIADOMIE PRZYJMUJEMY ! (otwieramy się na jego przewodnictwo) i wówczas JEZUSOWY DUCH PRAWDY, POCIESZYCIEL - OBJAWIA NAM WSZYSTKO !* *★To On Duch Prawdy Pocieszyciel JEZUSOWY - JEST od OBJAWIENIA nam PRAWD BOŻYCH. Nic, ani NIKT inny (człowiek czy duch) !* *★Wówczas dopiero ustaną spory, zwady, zło, grzech i nikczemność.* *★USTANĄ WOJNY !* *★Będziemy WSZYSCY się miłować tak jak sam Bóg nas miłuje.* ★Dopiero wówczas tak Narodzeni z Wysokości w Duchu z Bożego Ducha nas zamieszkującego będziemy zawsze istnieć i wypełniać Wolę Bożą, i w pełni tej Światłości z radością w Sercu i Duszy każdy z Nas Braci i Sióstr z pełnym własnym przekonaniem powie : *★MOJĄ WOLĄ JEST ABY TWOJA WOLA SIĘ STAŁA i STANIE SIĘ !★* *★To jest klucz do wąskiej bramy zbawienia.* *★Nie ma innej drogi !* *★Trzeba się narodzić Tutaj w Duchu z Bożego Ducha.* *★Wolna wola dana przez Boga działa !* *★Nowe narodzenie CHRZEST DUCHOWY jest konieczne, aby się uwolnić od zła i niezbędne, aby wejść do królestwa nieba, ale to wcale nie umniejsza tego, że człowiek jest synem Bożym.* *★Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż co niektórym z nas wejść do Bożego Królestwa.* *★NIKT KTO NIE NARODZIŁ SIĘ W DUCHU Z DUCHA BOŻEGO :* *★NIE WEJDZIE DO BOŻEGO KRÓLESTWA !* *●NARODZENIE Z DUCHA●* ●Dusza od Boga Najwyższego pochodzi i do Boga powróci z Nami lub ... bez Nas /osobowość/wolna wola. Musimy narodzić się Duchowo z Ducha Bożego. Potem na drodze do Raju gdy się połączymy z Bożym Duchem to dopiero wówczas Na Wieki Będziemy Nieśmiertelni. *●Bożą świątynią jesteśmy Boży Duch Boga Ojca w nas zamieszkuje i pragnie nas uduchowić abyśmy mogli się z Ducha Bożego narodzić Tu i Teraz. To On Boży Duch o tym decyduje czy zostaniemy wzbudzeni w Mieszkaniach czy nie, czy będziemy samoświadomi /tożsamość/ siebie. Musimy tylko jedno - pełnić Tu i Teraz WOLĘ BOŻĄ a gdy przyjdzie czas zostaniemy wzbudzeni w Mieszkaniach możliwe że w trzecim dniu po śmierci lub po osądzie /1-3 tys lat około/ i mamy szansę na wieczne zespolenie z Duchem Boga Ojca który cały czas jest z nami. Po tym fakcie JESTEŚMY NIEŚMIERTELNI - JESTEŚMY BYTEM CZYSTO DUCHOWYM PODWÓJNEJ NATURY NA WIECZNOŚĆ.* ★Tak został wzięty w Ogniu Bożej Chwały z Ziemi Henoch i Eliasz (Sprawiedliwi Boży Synowie - Świeci za życia na Ziemi ! Wedle niebiańskiego rozeznania.) www.gotquestions.org/Polski/henoch-i-eliasz.html *★To narodzenie z Ducha musimy zainicjować za życia tutaj na Ziemi Tu i Teraz !* *★Rozmowa Jezusa z Nikodemem. Narodzenie z Ducha.* ★Jezus odpowiedział Nikodemowi: ★„Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci Nikodemie, jeśli człowiek nie narodzi się z wysokości, nie może ujrzeć królestwa Bożego”. ★Wtedy rzekł mu Nikodem: ★„Jakże może się człowiek narodzić ponownie, kiedy jest stary? Nie może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się”. ★Jezus powiedział: „Mimo wszystko, oświadczam ci, jeśli człowiek nie narodzi się z ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się narodziło z ciała, ciałem jest, a to, co się narodziło z ducha, jest duchem. ★Nie dziw się, że ci powiedziałem - musisz narodzić się z wysokości.★ ★Kiedy wiatr wieje, słyszysz szum liści, ale nie widzisz wiatru - skąd przyszedł i dokąd leci - i tak jest z każdym narodzonym z ducha. Oczami ciała możecie ujrzeć przejawy ducha, ale naprawdę nie możecie dostrzec ducha”. ★Nikodem odpowiedział: ★„Ale ja nie rozumiem - jakże to może być?”. ★Wtedy Jezus powiedział: ★„Może to być, że jesteś nauczycielem w Izraelu a przecież nieświadomy jesteś tego wszystkiego? *★Staje się więc obowiązkiem tych, którzy wiedzą o rzeczywistościach ducha, aby odkryli te sprawy tym, którzy dostrzegają tylko przejawy świata materialnego.★* ★Ale czy uwierzysz nam, jeśli powiemy ci niebiańskie prawdy? Czy masz odwagę, Nikodemie, uwierzyć w tego, który z nieba zstąpił - nawet w Syna Człowieczego”? ★A Nikodem powiedział: ★„Ale jak mam posiąść tego ducha, który mnie przekształci, przygotowując do wejścia do królestwa?”. ★Jezus odrzekł: *★„DUCH OJCA Z NIEBA JUŻ ZAMIESZKUJE W TOBIE. JEŚLI POZWOLISZ SIĘ POPROWADZIĆ TEMU DUCHOWI Z WYSOKOŚCI, WKRÓTCE ZACZNIESZ WIDZIEĆ OCZAMI DUCHA I WTEDY, SZCZERZE WYBIERAJĄC PRZEWODNICTWO DUCHA, BĘDZIESZ NARODZONY W DUCHU i ODTĄD CELEM TWOJEGO ŻYCIA BĘDZIE TYLKO WYKONYWANIE WOLI TWEGO OJCA, KTÓRY JEST W NIEBIE. I TAK WIDZĄC SIEBIE NARODZONEGO Z DUCHA I SZCZĘŚLIWEGO W BOŻYM KRÓLESTWIE, ZACZNIESZ WYDAWAĆ W SWOIM CODZIENNYM ŻYCIU OBFITE DUCHOWE OWOCE”.★* ★Tak zrodzeni *,, GORĄCY "* zostaniemy *wzbudzeni w trzecim dniu po śmierci (tak jak Jezus )* na chwałę Bożą do wiecznej chwalebnej służby w Braterstwie / Królestwie Bożym. ★Albo *,, LETNI " i ,, ZIMNI "* ...wieczny odpoczynek (1-3 tys lat około) do osądu epoki i dopiero wówczas *zostaniemy wzbudzeni na apelu sprawiedliwości* jako niesprawiedliwi *,, ZIMNI "* - na potępienie albo potem na *apelu miłosierdzia* jako sprawiedliwi *,, LETNI "* - do życia w mieszkaniach i *dalej do RAJU !* *★Dlatego też jest powiedziane że ...matka nie wyprzedzi syna po śmierci !* *★Niechaj wola Boża zawsze przez nas się wypełnia.* --------- *★OSTATNI ROZKAZ JEZUSA :★* E.W.Św.M. 16:15 twojabiblia.pl/czytaj/Mk/16 *15 I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, (DUCHA PRAWDY - POCIESZYCIELA) BĘDZIE ZBAWIONY; a KTO NIE UWIERZY, BĘDZIE POTĘPIONY. 17 TYM ZAŚ, KTÓRZY UWIERZĄ, TE ZNAKI TOWARZYSZYĆ BĘDĄ: W IMIĘ MOJE ZŁE DUCHY BĘDĄ WYRZUCAĆ, NOWYMI JĘZYKAMI MÓWIĆ BĘDĄ; 18 WĘŻE BRAĆ BĘDĄ DO RĄK, I JEŚLIBY CO ZATRUTEGO WYPILI, NIE BĘDZIE IM SZKODZIĆ. NA CHORYCH RĘCE KŁAŚĆ BĘDĄ, I CI ODZYSKAJĄ ZDROWIE.★*
Melchizedek
Melchizedek Miesiąc temu
*★Jezus przed pojmaniem mówił do Apostołów otwarcie o sprawach radykalnie najistotniejszych dla Niego i dla Wszystkich ludzi.* *★Mówi o Wylaniu Swojego Ducha Świętego o Pocieszycielu Duchu Prawdy.* *★O wylaniu Pocieszyciela wpierw na Apostołów a zaraz potem na Wszystkich bez wyjątku.* *★Nie ma nic bardziej istotnego.* *★Mówi że nie pozostawia nas Samotnych.* *★Mówi że Jego Pocieszyciel będzie z Każdym z Nas zawsze i wszędzie, że to On Jezus żyjący w Nas na nowo w każdym prawdziwie wierzącym.* *★To Jest NAJWAŻNIEJSZA informacja do nas WSZYSTKICH kierowana.* *★NIE JESTEŚMY SAMOTNI.* *★Jego Duch Pocieszyciel w raz z Duchem Boga Ojca JEST W KAŻDYM CZŁOWIEKU.* *★TO CHRZEST DUCHOWY !★* *★Z tą prawdą istniejąc świadomie można rodzić Owoce Duchowe.* ★Nikodem powiedział do Jezusa : ★Ale jak mam posiąść tego ducha, który mnie przekształci, przygotowując do wejścia do królestwa? ★Jezus do Nikodema : ☆Jezus odrzekł: *Duch Ojca z nieba już zamieszkuje w tobie.* ★Jeśli pozwolisz się poprowadzić temu duchowi z wysokości, wkrótce zaczniesz widzieć oczami ducha i wtedy, *szczerze wybierając przewodnictwo ducha, będziesz narodzony w duchu i odtąd celem twojego życia będzie tylko wykonywanie woli twego Ojca, który jest w niebie.* I tak widząc siebie narodzonego z ducha i szczęśliwego w Bożym królestwie, zaczniesz wydawać w swoim codziennym życiu obfite duchowe owoce. ★Pozdrawiam Bracie. --- *★JEZUS SWOJEGO DUCHA ŚWIĘTEGO, DUCHA PRAWDY - POCIESZYCIELA, JEDNEGO I JEDYNEGO POŚREDNIKA ! - WYLAŁ NA WSZYSTKIE CIAŁO !★* *★Jego Duch Prawdy JEST w nas Wszystkich bez wyjątku !★* *★Wszyscy bez Wyjątku Jesteśmy Bożymi Świątyniami - Nie Wszyscy niestety jesteśmy tego świadomi !★* ----- *★ZAPOWIEDŹ JEZUSOWEGO DUCHA ŚWIĘTEGO, POCIESZYCIELA - DUCHA PRAWDY★* *★ZOSTAŁ ON WYLANY NA WSZYSTKICH W CIELE ! - NIE TYLKO NA APOSTOŁÓW ! JEST W NAS WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU !★* *★TO CHRZEST DUCHOWY !★* *★ŚWIAT ... PRZYJĄĆ GO ,, NIE MOŻE " BO GO NIE ZNA !* *★Jezusowy Pocieszyciel - JEGO DUCH ŚWIĘTY, DUCH PRAWDY I ŚWIATŁOŚCI - KIELICH ZBAWIENIA* : (E.W. Ś.J. 14 /15 do 26/, E.W. Ś.J. 15 /26/, E.W.Ś.J. 16 /7,13,31/. twojabiblia.pl/czytaj/J/14 *★OSTATNI ROZKAZ JEZUSA :★* E.W.Św.M. 16:15 twojabiblia.pl/czytaj/Mk/16
Melchizedek
Melchizedek Miesiąc temu
*★ZAPOWIEDŹ JEZUSOWEGO DUCHA ŚWIĘTEGO, POCIESZYCIELA - DUCHA PRAWDY★* *★ZOSTAŁ ON WYLANY NA WSZYSTKICH W CIELE ! - NIE TYLKO NA APOSTOŁÓW ! JEST W NAS WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU !★* *★TO CHRZEST DUCHOWY !★* *★ŚWIAT ... PRZYJĄĆ GO ,, NIE MOŻE " BO GO NIE ZNA !* *★Jezusowy Pocieszyciel - JEGO DUCH ŚWIĘTY, DUCH PRAWDY I ŚWIATŁOŚCI - KIELICH ZBAWIENIA* : (E.W. Ś.J. 14 /15 do 26/, E.W. Ś.J. 15 /26/, E.W.Ś.J. 16 /7,13,31/. twojabiblia.pl/czytaj/J/14 *★OSTATNI ROZKAZ JEZUSA :★* E.W.Św.M. 16:15 twojabiblia.pl/czytaj/Mk/16 E.W. Ś.J. 14 *★Do domu Ojca.* *1 NIECH SIĘ NIE TRWOŻY SERCE WASZE. WIERZYCIE W BOGA? I WE MNIE WIERZCIE ! 2 W DOMU OJCA MEGO JEST MIESZKAŃ WIELE. Gdyby TAK NIE BYŁO, TO BYM WAM POWIEDZIAŁ. IDĘ PRZECIEŻ PRZYGOTOWAĆ WAM MIEJSCE. 3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.* 4 Znacie drogę, dokąd Ja idę. 5 Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? 6 Odpowiedział mu Jezus: *Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 7 Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca.* Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. 8 Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. 9 Odpowiedział mu Jezus: *Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?" 10 Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.* 11 Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła ! *12 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. 13 A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. 14 O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.* *★Zapowiedź Pocieszyciela.* EW J.15 Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. *16 Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - 17 Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. 18 Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.* 19 Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. 20 W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. *★Miłość objawiona.* *21 Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.* 22 Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu ? 23 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: *Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.* 24 Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. *★Posłannictwo Ducha. Pokój.* 25 To wam powiedziałem przebywając wśród was. *26 A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.* 27 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! 28 Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. 29 A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. 30 Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. 31 Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd ! *★Nienawiść świata. Świadectwo Ducha Świętego.* 18 Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. 19 Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. 20 Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: "Sługa nie jest większy od swego pana". Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. 21 Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. 22 Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. 23 Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi. 24 Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i Ojca mego. 25 Ale to się stało, aby się wypełniło słowo napisane w ich Prawie: Nienawidzili Mnie bez powodu. *26 Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. 27 Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.* *★Sąd Ducha Świętego.* 5 Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: "Dokąd idziesz?" 6 Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. *7 Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was.* *8 On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 9 O grzechu - bo nie wierzą we Mnie; 10 o sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; 11 wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony.* 12 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. *13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 14 On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.* *★Zapowiedź powtórnego przyjścia.* 16 Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie. 17 Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: Co to znaczy, co nam mówi: "Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie"; oraz: "Idę do Ojca?" 18 Powiedzieli więc: Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi. 19 Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: "Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?" 20 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. 21 Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. 22 Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. 23 W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. 24 Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. *★Braćmi i Siostrami ... są Ci KTÓRYCH TEN SAM DUCH PROWADZI★* *★Duch BOGA OJCA i POCIESZYCIEL - Jezusowy DUCH ŚWIĘTY (DUCH OJCA I SYNA - CHLEB ŻYCIA I KIELICH ZBAWIENIA), DUCH PRAWDY ŚWIATŁOŚCI i ŻYCIA WIECZNEGO.★* ★Pozdrawiam i Błogosławię Siostry i Bracia.
Danusia Ponomarenko
Danusia Ponomarenko 4 miesięcy temu
Kościół Zielonoświątkowy w Terespolu. Tam wciąż się mówi o Jezusie i ludzie dają swoje świadectwa:-) warto przyjść naprawdę! Tam czuję Jego obecności całą sobą!
Lara A
Lara A 6 miesięcy temu
Ja słucham, słucham, słucham... Ojca i nie mogę przestać. Dziękuję za Jezusa. Niech Bóg Ojca przytuli i ucałuje.
Agnieszka Bernacka
Agnieszka Bernacka 6 miesięcy temu
Pan Jezus sam znajduje człowieka.
danke dziękuję pozdrawiam z Polski Wojtaszewska
Jakiś czas temu myślałam nad tym zagadnieniem, dlaczego moi bliscy znajomi nie wierzą , doszłam do tego że oni nie spotkali w swoim sercu Boga .Ja będąc na oazie,na pielgrzymkach spotkałam,prawie fizycznie Maryję spotykam często i rozumię ,potwierdzam że kluczowe dla wiary jest SPOTKANIE W MODLITWIE I W CODZIENNOŚCI,widzeń też nie mam 😂 psychiatry na razie nie potrzebuję ,może póżniej ,paaa !
prorok s
prorok s 6 miesięcy temu
Pierwszy krok ,zeby znalezc Jezusa to jest swiadoma wiara ze wszystkie grzechy od pierworodnego Jezus odpuscil nam na krzyzu .To jest upamietanie .Dz ap .2 roz 38 w .Upamietajcie sie i niechaj kazdy z was da sie ochrzcic na odpuszczenie grzechow waszych a otrzymacie Ducha Swietego .To jest warunek usynowienia nas przez Ojca i otrzymanie zycia wiecznego .
prorok s
prorok s 7 miesięcy temu
Najwiecej ludzi ,ktorzy sa z Jezusem ,napelnieni Nim to KZ .Tam nie trzeba Go szukac bo On tam juz jest przebywa od pierwszego wylania Ducha Swietego w Dzien Piedziesiatnicy .
Katarzyna Wolcyrz
Katarzyna Wolcyrz 8 miesięcy temu
Tak , Wspólnota bycie w Niej to jest tak wiele . Dużo daje bycie z Ludźmi co też mają to samo myślenie .
Mariusz Zareba
Mariusz Zareba 9 miesięcy temu
ups, musze chyba do psychiatry...
Marek Robaczek
Marek Robaczek 9 miesięcy temu
on ma pod wlosami 666 ale jak gada do ludzi to zaklada peruke i udaje łysego czlowieka
Jolanta Podolska
Jolanta Podolska 9 miesięcy temu
Jezusa można znaleźć przede wszystkim w Słowie Bożym, czyż nie?
Magdalena Wiącek
Magdalena Wiącek 9 miesięcy temu
patrz w serce ... tam na dnie serca spotykamy siebie ...spotykamy Boga ( bardzo dziękuję za te słowa one wlały w moje serce nadzieję ...
michal lebioda
michal lebioda 9 miesięcy temu
Nasączanie rzeczywistości o której mowa to prosta droga do obłędu, mojej byłej żonie nie pomogło kilka lat praktyk zakonnych, zniszczenie małżeństwa w imię nauk kościoła, natomiast dopatrywanie się w każdym zdarzeniu woli Boga i ogadywanie jego zamysłów pomaga jedynie na przejęcie ludzkich myśli i czasu, będąc świetnym sposobem na unikanie realnych egzystencjalnych trudów dnia codziennego i o to w tym biznesie chodzi...czyż nie prawda?
PHU MDM
PHU MDM 9 miesięcy temu
To jest własnie KONTEMPLACJA-JEZUS CHRYSTUS W MOIM ŻYCIU W KAŻDEJ SEKUNDZIE .
Katarzyna
Katarzyna 9 miesięcy temu
Ojcze Adamie jestes taki kochany😀dziekuje ❤
Tekla Miss Coffe
Tekla Miss Coffe 9 miesięcy temu
Słuchałam ponownie...Dziękuję O.Adasiu, to właśnie tak spotyka się Jezusa... pozdrawiam:))
MsLiextreme
MsLiextreme 9 miesięcy temu
Mam odpowiedź na pytanie tytulowe tego filmu.Jezus aktualnie jest zajety innym krajem.mianowicie jest w Syrii.pozdro
a k
a k 9 miesięcy temu
Ja dzisiaj spotkałam Jezusa w niepełnosprawnej osobie, ktora mnie zawołała żeby jej pomoc, a jak porozmawialysmy trochę to okazało się ze ona pomogła mi w pewnej sprawie... :)
HUE HUE
HUE HUE 9 miesięcy temu
Czemu to jest w Na czasie?
Argo
Argo 9 miesięcy temu
było przez chwilę, tak działa system karty "na czasie" Yt, wzrost wyświetleń i aktywności przez szybki czas.
Luiza Rozwadowska
Luiza Rozwadowska 9 miesięcy temu
Dziękuję!☺
Werwetek 2
Werwetek 2 9 miesięcy temu
MOŻE KURWA W CHMURACH ZNAJDZIESZ SWOJE BÓSTWO W CHMURACH ??????
Argo
Argo 9 miesięcy temu
a ty może zaczniesz logicznie tworzyć zdania? :D
pablo escobar
pablo escobar 9 miesięcy temu
XDDDDDD
hehe
hehe 9 miesięcy temu
Chrystus zmartwychwstał! Chciałam dac świadectwo słowom ojca Adama. Doświadczyłam obecności Jezusa, Jego działania w moim życiu i tak naprawdę dalej doświadczam w mojej wspólnocie Koinonii Jan Chrzciciel! Samemu jest trudno iść przez życie w wierze, a we wspólnocie bracia nieraz mnie niosą i wspierają, gdy brakuje mi sił, i w tej przyjaźni odnajduję Jezusa naszego Pana! Zachęcam do tego pięknego wysiłku bycia z siostrami i braćmi ze wspólnoty, bo Pan nam wtedy błogosławi i lubi gdy bracia przebywają razem (jak mówi psalmista)😊
Anita Sieklicka
Anita Sieklicka 9 miesięcy temu
Drabina Jakubowa!
Puzonka 7
Puzonka 7 9 miesięcy temu
fajny Jesteś O. Adamie, taki o. Góra, tylko multimedialny. Dziękuję, za Ciebie i Twoje nagrania. Osobiście jestem najintensywniejszą fanką Szóstej Rano. Pa! Justyna
Styles PL
Styles PL 9 miesięcy temu
XD Co to jest
Lena
Lena 9 miesięcy temu
Paaaaa 😍❤️
Virginia Andrys
Virginia Andrys 9 miesięcy temu
Ojcze Adamie dziekuje za to spotkanie z Jezusem. I za lekcje milosci.
Michalina Jurek
Michalina Jurek 9 miesięcy temu
W punkt trafione. Czasami wchodzę do środowiska ludzi, w teorii związanej z Jezusem, a rzeczywiście praktyka się tak z 'teorią' mija, że aż czasem zastanawiam się czy mówiąc na odchodne ' Z Panem Bogiem ' nie doświadczę ostracyzmu 😁 Dziwna to sprawa. Jezus niby tych ludzi pałączył, a życie (Zły?) ich od Jezusa odseparowało... Błogosławię :*
Szponiasty
Szponiasty 9 miesięcy temu
Może jakiś dowód, jesteś dobrym mówcą i to trafia do serc ludi jak widać, ale nie zmienia to faktu że twoje wypowiedzi nie są poparte faktami ani dowodami, tylko doświadczeniami, których w żaden sposób nie potrafisz udowodnić.
Ewelina W
Ewelina W 9 miesięcy temu
Polecam: Dzienniczek św. Faustyny i Teresy😊
4l3k5 4l3k50l5z0
4l3k5 4l3k50l5z0 9 miesięcy temu
On nie istnieje...
Abla *
Abla * 4 miesięcy temu
+4l3k5 4l3k50l5z0 Ty możesz tak myśleć... A ja Wierzę!!!
Argo
Argo 9 miesięcy temu
Akurat tylko dwóch uczniów było rybakami, a nie wszyscy, więc źle przeczytałeś :))))
4l3k5 4l3k50l5z0
4l3k5 4l3k50l5z0 9 miesięcy temu
Z tego co przeczytałem to właśnie w taki sposób powstała ta wasza wymyślona "religia"
Argo
Argo 9 miesięcy temu
Wydaje mi się, że nawet nie masz pojęcia na czym polega kółko rybackie, skoro tak to porównujesz 🤔
4l3k5 4l3k50l5z0
4l3k5 4l3k50l5z0 9 miesięcy temu
Taak kółko rybackie przetrwało do dziś haha
xXQbix xonXx
xXQbix xonXx 9 miesięcy temu
Czemu w Argentyne ?
Grażyna Płocka
Grażyna Płocka 9 miesięcy temu
Matko i córko zapomniałam wczoraj o CNN:) pochłonął mnie AB. Ryś!!! ale było kazanie..Adaś wybacz!!!!:) Paaaaaa
T G
T G 9 miesięcy temu
Kto widział Jezusa lub poczuł niech pierwszy rzuci kamieniem ..
Zdzisław Kowalski
Zdzisław Kowalski 9 miesięcy temu
W niebie w naturalnym stanie nie będzie jedzenia rybek. Rybki to tu na Ziemi. Więc dziękujmy. Zobaczcie jakie cuda na tej Ziemii możemy doświadczyć.
Marta Onyszkiewicz
Marta Onyszkiewicz 9 miesięcy temu
Bardzo wazne kazanie-jestem we wspólnocie i doswiadczam spotkania z Jezusem
Izabela Chabracka
Izabela Chabracka 9 miesięcy temu
Ja w ten weekend doświadczyłam Go w moich wspólnotach na eucharystii.I właśnie od wczoraj myślę żeby powrócić do mszy w dzień powszedni. By spotkać osoby ze wspólnoty. To było prostsze niż myślałam! Kłótnie jakby nigdy nic się nie eskalowały. Teraz to kontynuować!Jestem na reo co poniedziałek, próba o wspomnienie w modlitwie.PS. Ojcze, w maczku jest przecież fish maczek😁.
WodorekArgonu
WodorekArgonu 9 miesięcy temu
Opentany
Uk Uk
Uk Uk 9 miesięcy temu
Fajna gadka ale co to znaczy?Co to jest za rodzaj rozmowy o Jezusie?I jak wygladaja te "spotkania"z Nim?Szczerze mowiac to wiecej pytan niz odpowiedzi znaazlem...Pozdro
Gosia Piecuch
Gosia Piecuch 9 miesięcy temu
Od zaczynu to już chyba prosta droga do rozmnożenia chleba...
Małgorzata Danuta Świtaj
Biały Anioł
Biały Anioł 9 miesięcy temu
To jest niesamowite ale sama doświadczam Boga jak o Niim mówie, szczególnie z ludźmi wierzącymi, jak każdy opowiada o swojej wierze. Owocem takich spotkań jest ogromny pokój, radość. Tyle lat chodzenia do kościoła, modlitw, a miałam wrażenie że moja wiara jest taka pusta, że czegoś brakuje, że nie spotykam Jezusa choć go przyjmuję w komunii. Ta ogromna obecność i bliskość jest gdy rozmawiam z innymi wierzącymi ludźmi, dlatego tak ważna jest wspolnota. Bóg siada koło nas a owocem jest radośći pokój - ON JEST
synerko
synerko 9 miesięcy temu
Dla wszystkich pragnących osobistego spotkania z Jezusem: plvid.com/video/wideo-x7eony45OQg.html
Monika Sz-F
Monika Sz-F 9 miesięcy temu
Tak się dzieje Bam ❤❤❤
Ewa Wilczkowiak
Ewa Wilczkowiak 9 miesięcy temu
kochani szukajcie wspólnoty to ogromny skarb
Renata Godzińska
Renata Godzińska 9 miesięcy temu
Pieknie to Ojcze wytlumaczyles...jak spotkac Jezusa. Bog zaplac. ❤️
Monika Ryba
Monika Ryba 9 miesięcy temu
❤😘
Krzysztof N.
Krzysztof N. 9 miesięcy temu
Jezusa spotkalem w kosciele po 20 latach nieobecnosci....pozniej odkrylem tajemnice Rozanca Swietego......znalezienie Pana Jezusa w Swiatyni. Teraz trabie wszem i wobec o tym i zycze tego kazdemu czlowiekowi. Pozdrawiam.
Teresa Paczos
Teresa Paczos 9 miesięcy temu
Dziękuję za to słowo Boże tak jest Pan Jezus jest z nami tu na tym kanale w tym okienku i w tobie ojcze Adamie i przez Ciebie przemawia i wołam do Jezusa przyjdź do mnie tu gdzie jestem i pragnę Ciebie Panie Jezu byś mnie wziął za rękę którą do Ciebie wyciągał i poprowadził mnie tak jak ty tego chcesz drogą którą mi wskaże Chwała Panu Amen z Panem Bogiem blogoslawionej nocy
ukota
ukota 9 miesięcy temu
A propos miejsca - jesteśmy na Languście i Paśniku. ;)
Robert Sypien
Robert Sypien 9 miesięcy temu
Drogi Ojcze Adamie. Jest dokladnie jak Ojciec mowi, w 100u procentach. Mialem doswiadczenie obecnosci Jezusa. Zostalem sprowokowany do dyskusji o wierze, choc nie mialem ochoty o tym mowic ze wzgledu na niesprzyjajace okolicznosci. No ale jak juz sie stalo to poszedlem na calosc. Jezus pojawil sie prawie natychmiast i odczulem bardzo fizycznie Jego obecnosc. Pomogl mi w dyskusji, poprostu przejal moja mowe. Ze zdziwieniem sluchalem co ja mowie. A mowa to byla tak wyrafinowana i subtelna ze wszystkim sluchaczom oraz mi opadla poprostu szczeka. Ja w ogole nie kojarzylem co jest grane, co sie dzieje. Myslalem ze to moze Duch Swiety albo Matka Boska. Jestem wielkim grzesznikiem i tym bardziej jest to dla mnie bardzo dziwne, dlaczego to akurat mi sie przydarzylo. To bylo super Mega doswiadczenie. Zapraszam wszystkich do dyskusji a napewno spotkacie Go, jesli tylko Wasza mowa bedzie szczera i z glebi serca. Pozdrawiam Wszystkich.
Beata Beata
Beata Beata 9 miesięcy temu
Pięknie miło się czyta takie komentarze.. Dziękuję :)
EWA AWE
EWA AWE 9 miesięcy temu
I ja znalazłam Jezusa.Nie moja to zasługa tylko Jego,że przed laty nadszedł czas gdy telewizor (seriale,pyskówki polityków)zamieniłam na biblię,religijne książki, b.częstą Mszę św.modlitwę prawdziwą,szczerą,która mnie nie nudzi,szukam sposobności aby rozmawiać o Bogu.Wstąpiłam do wspólnoty,staram się żyć tak aby nie zasmucać Jezusa,będąc równocześnie świadomą swojej ludzkiej marności. To zasługa Jezusa,który był naszym Cyrenejczykiem ,że nie pokonał nas nowotworowy krzyż mojego męża.I jestem szczęśliwa,radosna, ufna bo mam Przewodnika,który prowadzi mnie po właściwych ścieżkach.Chwała Panu.
Anita Parafianka
Anita Parafianka 9 miesięcy temu
Dla mnie najwazniejszy fragment z biblii Jezus zmartwychwstaly przechodzi przez sciany,Widza Go jakby pod swiatlo.Wiec moze to duch?Ale Chrystus Jezus udawadnia,ze nie jest duchem-dotknijcie mnie-dotykaja,dajcie cos do jedzenia-je i nie przelatuje to przez niego.Wiec nie jest duchem.Ale nie jest czlowiekiem TO SA SLOWA KTORE DO WAS MOWILEM-O TYM OPOWIADALEM.Prezentuje wam teraz to o czym do was mowilem.To co widzicie -to nowy stan istnienia czlowieka.Jak mialem wam o tym powiedziec?Jak mozna wytlumaczyc jazde samochodem ludziom w epoce kamienia lupanego-nie da sie.Dopiero jak sie to pokaze to wszycy klapuja o co chodzi.Chrystus Jezus najperw mowil o tym czego jeszcze nie ma a teraz im pokazuje to o czym mowil.TO CO WIDZICIE TO SA SLOWA KTORE DO WAS MOWILEM.Nowy sposob istnienia czlowieka.Nowy stan istnienia poza przestrzenia i czasem.Jak mialem wam o tym nowym sposobie istnienia powiedziec?Teraz to widzicie i juz wiecie.Funkcjonowanie w nowym ciele,nowej swiadomosci -syna Boga.Teraz to widzicie.Do tego zmierza ewolucja czlowieka,Czlowiek nie jest dokonca sworzony,ale ciagle sie staje,cagle do czegos dazy-jego spelnienie ciagle jest przed nim.Kiedys mial kamienne narzedzia potem zelazne,stworzyl samochody samoloty komputery-ale najlepsze przed nim. Czlowiek jest stworzony biologicznie,ale teraz musi byc zrodzony przez Boga ktory w czlowieku caly czas jest obecny.Czlowiek musi zostac zrodzny do nowego zmartwychwstalego sposobu istnienia do zmartwychwstalej rzeczywistosci.I to nie gdzies tam w niebie ale tu na ziemi w swoim ciele.To nie abstrakcja-dzisiejsza ewangelia jest prezentacja tego co nas czeka.To co pokazal Chrystus Jezus-to nie jego indywidualny los,ale brama do nowej rzeczywistosci.I nie ma innej bramy nie ma innych drzwi.Beda nastepni.On byl pierwszy.To nowe cialo-dotykali,jadl-,ten nowy sposob funkcjonowania jak zaorezentowany w dzisiejszej ewangelii,to nasza przyszlosc jako gatunku ludzkiego.Stary testament to zapowiada,a nowy o tym swiadczy.Nie w pismach jest raelizacje -badacie pisma bo sadzicie ze w nich macie zycie wieczne ,a one tylko swiadcza o nie a to Ja mam zycie,a do mnie przyjsc nie chcecie.BEZPOSREDNIOSC.
michji2
michji2 9 miesięcy temu
Pod łóżkiem, zaraz pomiędzy Michael „Mike” Wazowskim i James „Sulley” P. Sullivanem.
B Steinschneider
B Steinschneider 9 miesięcy temu
Milej Niedzieli dla sluchajacych i piszacych. Dziekujemy Szustakowi za kazanie ,super,superb🐠🦈🐳
Belzebiusz Lucyferiusz
Belzebiusz Lucyferiusz 9 miesięcy temu
Witaj, mam pytanie całkiem serio, czy Ty miałeś może przeszłość kryminalną? Bo gdyby nie habit to bał bym się Ciebie wieczorem minąć
33pablo1
33pablo1 9 miesięcy temu
Na paśniku ☺
D K
D K 9 miesięcy temu
Może naiwne pytanie, ale co to znaczy spotkać Jezusa, doświadczyć Jego obecności? Jak to jest? 🤔
Arkadiusz Gleń
Arkadiusz Gleń 9 miesięcy temu
Tak mi przyszło, że podali mu pieczoną rybę bo Piotr znów poszedł łowić...Jezus powiedział mu kiedyś "odtąd ludzi będziesz łowił" a Piotr znowu te ryby... jeszcze nie dowierzając jaka jest jego misja.
B.sebastian.B
B.sebastian.B 9 miesięcy temu
PIĘKNIE! Muszę przesłuchać kilka razy żeby móc te słowa przekazywać dalej - REWELACJA!
Basia Ch.
Basia Ch. 9 miesięcy temu
"W niebie będzie jedzone" - cudowne! I jak Ciebie Adasiu nie kochać? Ps. jakiś czas temu Pan Jezus zaprowadził mnie do "Laboratorium wiary" mieszczącego się przy poznańskiej katedrze, gdzie karmię się wiarą innych zakochanych w Bogu i uczę się bliskości z Nim, pomagamy sobie modlitwą wstawienniczą, itp. Każdemu polecam znalezienie dla siebie takiego miejsca/wspólnoty. PIęknego niedzielnego popołudnia! 😇😍
Basia Ch.
Basia Ch. 9 miesięcy temu
Michalina, załatwione :) lecę na mszę św. zanieść Twoją intencję Panu. Paaaa😘
Michalina Jurek
Michalina Jurek 9 miesięcy temu
Basia Ch. Oj, wyobrażam sobie co czujesz odnalazłszy swoje miejsce we wspólnocie... Bardzo proszę Cię o modlitwę, też takiego miejsca szukam 😇
Krystyna 1859
Krystyna 1859 9 miesięcy temu
Szczęść Boże uwielbiam ojca słuchać pozdrawiam
Kamila Czernia
Kamila Czernia 9 miesięcy temu
Witam! Ja otrzymałam tą łaskę spotkania na największym zakręcie mojego życia i to wtedy, kiedy chciałam komuś opowiedzieć, że On jest. Komuś niewierzącemu. Nie wiem, czy tamten uwierzył, ale ja dostałam taki prezencik. Chwała Panu teraz i na wieki!!!💗💗💗
lucy_ fromyellowsubmarine
lucy_ fromyellowsubmarine 9 miesięcy temu
I to jest właśnie to: pieczona RYBA😂🙌🙌🙌 ach Jezu czy Ty to słyszysz 😂😂😂 na pewno,JESTEŚ przecież i słuchasz zawsze może trochę się śmiejesz pod nosem😇 pięknej niedzieli z Jezusem wszystkim życzę!!!
Dawid Kosakowski
Dawid Kosakowski 9 miesięcy temu
Ojcze, co, jeśli Boga spotykam bardziej w środowisku braci protestantów niż w swoim (katolickim), w którym się znajduję? Pozdrawiam!
Bratek Jet
Bratek Jet 9 miesięcy temu
W jakiej Azji?Jest ojciec ze mną w lesie,szukamy smardzy i podziwiamy zawilce 😉
pemi zako
pemi zako 9 miesięcy temu
Dziękuje za te słowa - uratowały mi dzień.Kazanie z porannej Eucharystii w moim kościele było tak gorzkie ,że do teraz je czuje... a temat taki piękny .Nie było tam działania Ducha Św a Ksiądz wyszedł na ambonę; nieprzygotowany z wyrwaną kartką z zeszytu a i tak mieszał wątki -generalnie był chaos ponieważ był cel ale nie było planu (choć samo kazanie też o tym było - zachował się dokładnie tak jak mówił że nie powinno się zachowywać ), czarę goryczy przelał przykład zamierzonego morderstwa z czasu powstania styczniowego ,przez pomyłkę (brak planu) niewinnej osoby jako wyrażające dobre intencje atakującego który działał przecież w słusznej sprawie (odzyskania niepodległości), a truskawka na torcie było hołubienie postaci Romana Dmowskiego - z cały szacunkiem ale o tym panu z ambony można mówić tylko o kimś kto sie nawrócił na łożu śmierci natomiast nie o jego przekonaniach. Przepraszam ,że wyrwałem z kontekstu tylko te dwa przykłady ,ale naprawdę tam nie było kontekstu ,a przytoczenie całego kazania to strata czasu.Mam kaca bo co się usłyszy to się nie odsłyszy ...i chciałbym przeprosić tych ludzi którzy byli wtedy w kościele i te słowa słyszeli .Jeszce raz dziękuje za te piękne słowa na dzień dzisiejszy .
Ela M
Ela M 9 miesięcy temu
Dziękuję Ojcze Adamie mam bardzo trudny okres i te słowa są dla mnie są żywe ☺ pozdrawiam wszystkich i dobrej niedzieli paaa
Natalia Mehlich
Natalia Mehlich 9 miesięcy temu
CHWAŁA PANU!!! to najlepszy odcinek jaki dla mnie nagrał o.Adam 😍😍😍 Bóg jest wielki! U mnie sie sprawdza to co ojciec właśnie powiedział!!!! Macie tak? Zróbcie wszystko, żeby zobaczyć Jezusa, a juz nigdy nie będziecie pragnąć!!!! Pozdrawiam 😇😇😇
jacek k
jacek k 9 miesięcy temu
No jasne że mam/y...☺️chciałoby się aby wszyscy czyli Ok 300 pare tysięcy tak to odczuwało że to właśnie do każdego z osobna...😇dobranoc Where We You Are...🙏🏻
Katarzyna Siwiec
Katarzyna Siwiec 9 miesięcy temu
Dziękuję -:)
kozakdoroboty
kozakdoroboty 9 miesięcy temu
Dla mnie Ojciec Sz. to wcielenie Jezusa. Istna brama do spotkania Go. Doświadczam go za kazdym razem jak Ojciec cos mow. Dzieki
Kate Nut
Kate Nut 9 miesięcy temu
Oj Ojcze, mówisz wprost do mnie. Właśnie mam taką życiową rozwałkę/niewiadomą/jestem na zakręcie. To jak mówisz o Panu Jezusie i o tym, że On teraz właśnie przy mnie jest, daje mi wiarę i siłę. Kiedyś popadłabym w rozpacz, pretensje, poczucie krzywdy, dziś wiem, że obok mnie jest Pan Jezus i czeka aż Go w swoim otępieniu i oślepieniu zauważę. I nawet te moje ludzkie ułomności kocha i chce się nimi zająć. Ojcze Adamie, ileż to już razy uratowałeś moją duchową skórę... Niech Cię Pan Jezus błogosławi, daje Ci zdrowie, siłę i energię na każdy dzień, byś mógł Mu przyprowadzać pogubione owce, takie jak ja, zresztą nie tylko, wszystkie. Dziękuję, Szczęść Boże!
Iwona Tyd
Iwona Tyd 9 miesięcy temu
Dziękuję za słowo:)))
Krystyna B
Krystyna B 9 miesięcy temu
Błogosławionego dnia Kochani 💕 🙏 💝 😘
R M
R M 9 miesięcy temu
Mnie też bardzo cieszy, że "będzie jedzone" !!! :)
Ewa RECHUL
Ewa RECHUL 9 miesięcy temu
Dzięki dzięki dzięki 😄😄
Adriana Glowacka
Adriana Glowacka 9 miesięcy temu
Amen 💒🙏💕💖💞Pozdrawiam Tylko kiedy mogę głoszę tego co jest wolą Bożą Jezusa Chrystusa Miłośerdzie Boże Jezu Ufam tobie 🕊💖 Z Bogiem
Kapitan Bomba
Kapitan Bomba 9 miesięcy temu
Uwaga uwaga komentarz wymagający poświecenia kilu minut waszego cennego czasu :) Dokładnie tak, Pana Boga spotyka się na zakrętach i w niewiadomych życia. Już się tłumaczę dlaczego potwierdzam stwierdzenie ojca Adama. Oczywiście nie nakreślę całej mojej sytuacji w tym jednym komentarzu bo raczej zanudziłbym czytelników i na wstępie zniechęcił do czytania obszernego tekstu ale postaram się zrobić to jak najtreściwiej. Ponad roku temu zacząłem odczuwać silny ból w pachwinie. Z tego co sam wyczytałem i wywnioskowałem objawy wskazywały na raka. Ze strachu, podkreślam, ze strachu ale też z pełną ufnością i nadzieją chwyciłem się za Różaniec. Mocno upraszczając i pomijając przebieg zdarzeń okazało się że jednak nie ma oznak żadnej choroby ale tamta sytuacja diametralnie odmieniła moje życie. Odmieniła nie dlatego że czegoś się przestraszyłem. Nie dlatego że jestem zdrowy ale dlatego że... Poprzez odmawianie Różańca, poprzez modlitwę, w której z całą ufnością zwróciłem się do Pana Boga doznałem tak cudownego i niemożliwego do wyrażenia słowami uczucia miłości że tamten okres mojego życia totalnie odwrócił wszystkie moje egoistyczne plany. To co kiedyś było na pierwszym miejscu stało się kompletnie nieistotne. Moje życie zostało kompletnie przewartościowane. Nie dlatego że tak sobie postanowiłem ale tylko i wyłącznie dzięki uczuciu miłości jakiego nigdy w życiu wcześniej nie doznałem a muszę zaznaczyć że wychowałem się w rodzinie, w której zawsze miłość była mi okazywana. Od tamtego momentu minął ponad rok. To uczucie cudownej miłości było mi dane na pewien czas a później nadszedł okres jakby oczyszczania. Trudny i ciężki ale przetrwany dzięki modlitwie ( Głównie modlitwie Różańcowej, w której Maryja prowadziła mnie jakby za rękę )( Teraz budowaniu i utrzymywaniu relacji z panem Bogiem służy mi oprócz oczywiście Mszy Świętej, Brewiarz o czym dokładniej napisałem pod ,,Szustą Rano'' odc 279 ) Pan Bóg przez ten czas stawiał na mojej drodze ludzi, którzy pomagali mi wytrwać i wskazywali drogę. Ludzi, którzy byli i są dla mnie ogromną pomocą. W Grudniu ofiarowałem się Panu Jezusowi przez ręce Maryi w święte niewolnictwo wg traktatu św. Ludwika i od tamtej pory jestem na każdej codziennej Mszy Świętej co kiedyś wydawałoby się jakąś kompletną abstrakcją. To oczywiście tylko fragment opisu tego co Pan Bóg zrobił w moim życiu ale muszę się tym dzielić i jeśli chociaż jedna osoba odniesie na tym korzyść tzn że było warto poświęcić kilka minut na napisanie tego komentarza. Niech wam wszystkim Pan Bóg błogosławi i udziela wszelkich łask :)
Robert Sypien
Robert Sypien 9 miesięcy temu
Niesamowite. Pozdrawiam.
Love Peace & Joy
Love Peace & Joy 9 miesięcy temu
Kapitan Bomba Kapitanie ! To kapitalna bomba... ta Miłość , ktòrej doświadczasz bije na potęgę z Twojego świadectwa, kocham takich ludzi jak Ty, bo kocham Źròdło ,z ktòrego czerpiesz ! 💚💚💚
KasiA
KasiA 9 miesięcy temu
Kapitan Bomba Piękne świadectwo Kapitanie 😊❤ Bóg jest doskonały w Miłości i Milosierdziu i prowadzi drogami tylko Jemu znanymi.Nam pozostaje oddać Mu się na 100% i pozwolić się prowadzić po omacku a dostaniemy więcej niż nam potrzeba...mówię to z własnego doświadczenia 😉 pozdrawiam serdecznie, 3maj z Bogiem 😊❤
g g
g g 9 miesięcy temu
Kapitan Bomba ...👌👏
Sla Wini
Sla Wini 9 miesięcy temu
Nie zaczynajmy od zmiany kościoła! Moje doświadczenie jest takie, że znalazłem wspólnotę w innej parafii i po tym, jak pomogli mi w znalezieniu Jezusa, odkryłem, że i moja parafia nie jest do końca skostniała. Problem był gdzie indziej. Oczekiwałem otwarcia się parafii na mnie, a to ja potrzebowałem otworzyć się na nią. Poszukajmy, czy i w naszej parafii nie ma wspólnoty, w której byśmy się odnaleźli. Parafia to nie tylko mury, ale też ludzie. Ilu ludzi znam z mojej parafii? Czy chcę ich poznać?
Łukasz Smykał
Łukasz Smykał 9 miesięcy temu
uwielbiam to analityczne podejście do Ewangelii konkret, konkret pach! Adaś, dziękuję!
Regina Beszterda
Regina Beszterda 9 miesięcy temu
Bog zaplac o.Adamie❤ Wszystkim Blogoslawionej niedzieli❤
Ewa Janik
Ewa Janik 9 miesięcy temu
Ojcze jak zwykle , trafione w dziesiątkę ♡ pragnę dodać jeszcze tylko jedno , jeżeli ktoś mieszka i żyje w takich warunkach , że trudno znaleźć rozmówców o Jezusie , to słuchajcie , słuchajcie ile możecie i rozmawiajcie o Nim w komentarzach , jak tutaj ♡( Ojcze wielkie dzięki za stworzenie takiej przestrzeni ♡) to prawdziwie prowadzi do Jezusa . On czeka na wszystkich , którz Go szukają ☺ Błogosławionej niedzieli wszystkim 😊
Robert Sypien
Robert Sypien 9 miesięcy temu
trudno znalesc rozmowcow, najprawdziwsza prawda.
hustina mordiz
hustina mordiz 9 miesięcy temu
"Gdyby objawił się mi się Pan Jezus, poszedłbym do psychiatry..." Raczej nie tego się spodziewałam po duchownym.
Katarzyna Szuba
Katarzyna Szuba 9 miesięcy temu
Najmocniejsze doświadczenie obecności Jezusa spotkało mnie w ... kuchni, kiedy coś kroiłam, już nawet nie pamiętam co. Stanął po mojej lewej stronie i patrzył mi przez ramię co robię. Ani Go nie widziałam, ani nie słyszałam, a całe to spotkanie było poza zmysłowe. Nie wiem ile to trwało, ale odczułam, że On mnie kocha do szaleństwa i pragnie mojej miłości. Wiem, że to głupio brzmi, ale tak było i pamiętam to do dzisiaj. Z Bogiem.
Anna Orzechowska
Anna Orzechowska 9 miesięcy temu
nawzajem ☺☺☺
Maria Gurgul
Maria Gurgul 9 miesięcy temu
Katarzyna Szuba To cudne co powiedzialas🙂🌼
Anna Orzechowska
Anna Orzechowska 9 miesięcy temu
A moje kilka dni temu w pociągu. Jakby usiadł przy mnie i dał mi odpowiedź na pytania, które Mu zadawalam od dawna "
Maja Wrzostkowska
Maja Wrzostkowska 9 miesięcy temu
Ojcze, jeśli kiedykolwiek (oby nie w najbliższym czasie) zdecydujesz sie na zaprzestanie nagrywania na yt, prosze, nie usuwaj kanału ;)
Izabella
Izabella 9 miesięcy temu
Ja mam Szczęście w oczach mojego chorego syna spotykam Jezusa💓 tak Bóg mi daje doświadczenie w mojej przyjaźni z Krysią w niektórych księżach z mojej parafii w przyrodzie w kwiatach w powiewie wiatru w słońcu burzy deszczu we Mszy Świętej i w Słowie Bożym i w Eucharystii Bądź Uwielbiony Panie w mojej codzienności we wszystkich okolicznościach mego życia 🙌🌞💟
Ewa Slobodzian
Ewa Slobodzian 9 miesięcy temu
DZIĘKUJĘ O.ADAMIE .....I poszłam😇 ,czytałam 2. czytanie (1 J 2, 1-5) .....U nas w kościele w świątyni jest ogromny krzyż z Jezusem ,czasami mam wrażenie że wciąż słyszę jak mówi do mnie po imieniu , są i takie momenty że światło które bije na Jezusa ,że Jezus odrywa się od krzyża i przytula mnie mocno i zamiast patrzeć na księdza ciągle wbijam wzrok na Jezusa Ukrzyżowanego...JEZU ,PANIE BĄDŹ BLISKO WSZYSTKICH WĄTPIĄCYCH,ZAWIEDZIONYCH,ZATRWOŻONYCH I SŁABYCH NA DUCHU.POŚRÓD NICH TAK CZĘSTO ODNAJDUJĘ SIEBIE.ZEŚLIJ IM,O ZMARTWYCHWSTANIU,POCIESZENIE I NAPEŁNIJ ICH SERCA SWOIM ŚWIATŁEM....
Ewa Slobodzian
Ewa Slobodzian 9 miesięcy temu
Elzbieta Madej 😇💗💞🌹PRZYTULAM MOCNO .POZDRAWIAM ....BŁOGOSŁAWIONEJ SŁONECZNEJ ,SPOKOJNEJ NIEDZIELI😘
Elzbieta Madej
Elzbieta Madej 9 miesięcy temu
Ewa Slobodzian Ewuniu!❤😘💜
Elżbieta Piędel
Elżbieta Piędel 9 miesięcy temu
Prawda. Bóg wlaśnie jest tam, gdzie najbardziej czujemy się opuszczeni. Trzeba tylko prosić żeby doświadczyć Go. Wspólnota, wlaśnie tam spotkałam żywego Jezusa. Pozdrawiam wszystkich szukających Langustowiczow:)
Beata Beata
Beata Beata 9 miesięcy temu
Ależ pięknie powiedziane ❤️ Blogoslawionej niedzieli.
Beata Beata
Beata Beata 9 miesięcy temu
Spongebob'ka Kanciastoporta :) :) Tule mocno.
Spongebob'ka Kanciastoporta
Ok :) I ja dziękuję!
Beata Beata
Beata Beata 9 miesięcy temu
Spongebob'ka Kanciastoporta zapisałam aniołku możemy usuwać :) :) Dziękuję
Spongebob'ka Kanciastoporta
Beatko...to prawda, pięknie i ojczulek pozytywnie "podjarany" gdy mówi o Panu Bogu <3 ;) ;) Czegóż chcieć więcej... Pięknego popołudnia słoneczko <3
Ewa Homziuk
Ewa Homziuk 9 miesięcy temu
Adaś,Ty nie jesteś lekko podjarany.To Duch Boży przez Ciebie przemawia.🌞
Myha69
Myha69 9 miesięcy temu
dzięki
bronislawa magiera
bronislawa magiera 9 miesięcy temu
Szczęść Boże...najsilniejsze doświadczenie uczucie i bliskości spotkanie z Jezusem jest adoracja... On i ja...na Mszy św...On i ja...oczywiście widzę go w codzienności idąc ulicą...On i ja...Błogosławionej i pięknej niedzieli
Katarzyna Królicka
Katarzyna Królicka 9 miesięcy temu
Ostatnio często chodze do Mc Donald.... 😁😂
Następny
Petty Girlfriend
Dzień temu
Apple Be Like
3 dni temu
#GB20
7 dni temu